היבטים פדגוגיים של שילוב אתרי ויקי בהכשרת מורים ראשונית

Goldstein, Olzan; Peled, Yehuda. Pedagogical aspects of integrating wikis in pre-service teacher education. Technology, Pedagogy & Education, Sep2016, Vol. 25 Issue 4, p469-486.

המחקר בוחן גישות פדגוגיות בשימוש באתרי ויקי (wiki) בהוראה ובלמידה במכללות להכשרת מורים. הוא מתמקד בהנעה של מרצים להוראה מבוססת-ויקי; בסוגי קורסים; בשיטות הוראה; בהערכה; במבנה התוכן; במאפייני שיתוף פעולה בין סטודנטים ובתוצרי למידה; ובמעורבות של מרצים בתהליך הלמידה.

המחקר מבוסס על ראיונות מובנים למחצה עם 11 מורי מורים משש מכללות לחינוך בישראל. המחברים דנים בערך המוסף ובאתגרים של הוראה מבוססת-ויקי, בהשפעת ההערכה על עיצוב תהליך הלמידה, כמו גם במסקנות כלליות ביחס לפדגוגיה מבוססת-ויקי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שיפור היכולות לתכנון מערכי שיעור של מתכשרים להוראה באמצעות שיפוט עמיתים בסביבת ויקי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya