הטיעון המוסרי של פרחי הוראה : ההשפעות של פיתוח טיעונים מוסריים בחשיבה של פרחי הוראה במהלך הכשרתם


Rhoda Cummings, Cleborne D. Maddux. "Moral Reasoning of Education Students: The Effects of Direct Instruction in Moral Development Theory and Participation in Moral Dilemma Discussion", Teachers College Record, 2010 VOL. 112 NO. 3 ,pp.621-644.

אף על-פי שהדאגות לגבי הממד המוסרי של ההוראה הועלו במשך עשרות שנים, תשומת לב מעטה ניתנה למחקר האמפירי לגבי הטיעון המוסרי של פרחי הוראה. התוצאות של המחקרים הקודמים המעטים מציינות שהטיעון המוסרי עשוי להיות פחות מתקדם אצל פרחי ההוראה מאשר אצל סטודנטים בקולג' המתמחים בדיסציפלינות אחרות.

מחקר זה (א) השווה בין רמות הטיעון המוסרי לפני ההתערבות בקרב סטודנטים לתואר ראשון המתכשרים לבית ספר יסודי ולבית ספר תיכון לבין סטודנטים לתואר ראשון שנרשמו לקורסים בפילוסופיה ובספרות אנגלית;
(ב) יישום של תכנית התערבות (הוראה בכיתה בנושא של פיתוח טיעונים מוסריים ודיון בדילמות באמצעות לוחות מודעות מקוונים) כדי לקדם טיעון מוסרי בקרב פרחי הוראה לתואר ראשון המתמחים בחינוך לבית הספר היסודי ולבית הספר התיכון;
ו- (ג) השווה בין הציונים של הטיעון המוסרי של קבוצת ההתערבות ושל קבוצות הביקורת לפני ההתערבות ואחריה (בקבוצות הביקורת השתתפו פרחי הוראה לבית הספר היסודי והתיכון וסטודנטים שנרשמו לקורסים בפילוסופיה ולספרות אנגלית).

התוצאות מראות שהוראה ישירה של פיתוח טיעונים מוסריים ודיון בדילמות קידם את ציוני הטיעון המוסרי של הסטודנטים. תוצאות אלה הן מוקדמות ומספקות מידע חלקי בלבד. כדי להתגבר על מגבלה זו, מועלות הצעות למחקר עתידי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

המאמר סוכם מאנגלית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya