החינוך למתמטיקה של מורים עתידיים בבתי היסודיים והתיכוניים: שיטות וממצאים מהכשרת מורים וממחקר פיתוח במתמטיקה

Tatto, Maria Teresa; Senk, Sharon. " The Mathematics Education of Future Primary and Secondary Teachers: Methods and Findings from the Teacher Education and Development Study in Mathematics ", Journal of Teacher Education v. 62 no. 2 (March-April 2011) p. 121-137.


בשנת 2005, האיגוד הבינלאומי להערכה של הישגיות חינוכית (International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) ב- Michigan State University והמועצה האוסטרלית למחקר חינוכי (Australian Council for Educational Research) נקטו בצעד חשוב לקידום תחום החינוך על-ידי שותפות לצורך פיתוח ויישום המחקר ההשוואתי הבינלאומי הראשון של הכשרת מורים במתמטיקה. במחקר שיתפו פעולה 17 מדינות. ומטרתו של מאמר זה היא לתאר את המתודולוגיה ששימשה במחקר הבינלאומי הגדול הזה של הכשרת מורים ולחלוק את הממצאים העיקריים שלו הקשורים להכנה המתמטית של המורים לעתיד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya