החדרת שינויים בדרכי ההוראה: מורים מתבוננים בתהליך

מקור וקרדיט:
דיצה משכית , "החדרת שינויים בדרכי ההוראה: מורים מתבוננים בתהליך",  עיון ומחקר בהכשרת מורים 12 , תש"ע 2010 .
 מטרות המחקר לחשוף גורמים המעורבים בתהליכי החדרת שינויים בדרכי עבודתו של המורה, כפי שמדווחים על כך מורים שהתנסו בפועל בשינויים כגון אלה. הנושא נבחר על רקע הלחצים המופעלים על מערכת החינוך ככלל ועל המורים בפרט לשינוי, להתחדשות ולהתייעלות מתמדת של המערכת ותוצריה. במחקר אותרו מקורות יוזמה, הגורמים המרכזיים במערכת ומניעים – שכולם מובילים להחדרתם הלכה למעשה של תהליכי שינוי. כן אותרו גורמים מסייעים לתהליך השינוי עצמו וגורמים מעכבים את התהליך. מדגם המחקר כלל 432 מורים יהודים חילונים ודתיים בבתי ספר יסודיים ממלכתיים, בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה, ומורים מן המגזר הלא יהודי.
 מן הממצאים עולה, שלגבי מקורות יוזמה מדווחים המורים על מקורות שכיחים, כמו המורה בשיתוף הנהלת בית הספר והמורה עצמו ( מקורות פנימיים). נטייה זו נמצאה גם לגבי המניעים להחדרתם של תהליכי שינוי בפועל, שבהם נמצאה השכיחות הגבוהה ביותר למניעים פנימיים במהותם, כמו רצון לקדם את התלמידים, רצון לשפר את ההוראה והפילוסופיה החינוכית האישית של המורה. באשר למקורות יוזמה חיצוניים מדווחים המורים על מקורות שכחים פחות, למשל מקורות כמו הנהלת בית הספר ומשרד החינוך, ומשרד החינוך בלבד. נטייה זו נמצאה גם לגבי המניעים להחדרה בפועל של תהליכי שינוי. כאן נמצאה השכיחות הנמוכה ביותר של מניעים המדגישים היבטים פנימיים. הממצאים ובעקבותיהם המסקנות מרחיבים את הידע על תהליכי השינוי בשיטות ההוראה של המורה כפי שהם נתפסים על ידי המורים עצמם, ויש בהם כדי לספק מידע לקובעי מדיניות במערכת החינוך בכל הקשור להחדרתם של תהליכי שינוי במערכת.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום,אני לא מצליחה לפתוח את הקישור למאמר המלא.תוכלו בבקשה לשלוח לי את הקישור?תודהרוית

    פורסמה ב 05/12/2015 ע״י רוית הררי
    מה דעתך?
yyya