הזמנה למחול מטפורי

מקור: "הזמנה למחול מטפורי – שילוב שפת הדמיון והמטפורה בהכשרת מורים", הוצאת מכון מופ"ת, 2006, 194 עמ'

המחברים מאמינים ששימוש במטפורות יכול לתת למורי מורים, למחנכים ולסטודנטים להוראה כלי מעניין ומפרה, שבאמצעותו ניתן לחשוב על העולם האישי שהם מביאים אתם אל עבודתם, ולתאר באופן עשיר ודינאמי את הידע האישי-מעשי שלהם במסגרת שיח מקצועי, שיתופי, פתוח ולא שיפוטי.
העבודה עם מטפורות היא לא רק טכניקה ומזמינה כל אחד ואחת לדרך עבודה שונה. כאשר המחברים ביררו מה דרכי עבודתם, התברר שלכל אחד מהם דרך ייחודית שבה שילבו את העבודה עם מטפורות בתהליך הכשרת מורים.
חשיבה מטפורית אינה חייבת להיות "נכונה", היא מאפשרת סטיות לא צפויות, אינה שמה תוויות, ואינה נמנעת מלבחון את הפחות אפשרי.
התנסות מדמיינת-מטפורית אינה קלה משום שמוחנו מעדיף כברירת מחדל להשתמש דווקא בתבניות ידועות מוכרות לנו.
יש ערוצים אפשריים שונים להתנסות מדמיינת-מטפורית. ארבעת הכותבים בספר מתארים ארבע דרכים שונות לעבודה רפלקטיבית מקצועית באמצעות מטפורות, המתאפיינות בהדגשים שונים של נקודות מוצא ושל דרכי עבודה:

עמוס צור, מחבר הספר "להיות פרפר - על כוחו המרפא של הדמיון" ומשלב בעבודתו חשיבה של מטפל. צור טוען כי השימוש בשפת הדמיונפורה (המשלבת דמיון ומטפורות) מעשיר ומגוון את תהליך ההכשרה ומסייע במצבים של אי בהירות או של "תקיעות". התהליך משפר את היצירתיות, מגביר את הריכוז בעולם הפנימי, יוצר התנסות חווייתית רגשית ומגלה משאבים פנימיים.
אריאלה גדרון מתארת תהליך אפשרי של עבודה עם מטפורות ככלי חשיבה דיאלוגי, רפלקטיבי, המאפשר יציאה מן המובן מאליו והשגרתי, הפיכת המוכר לזר והתבוננות כולית על מצבי למידה הוראה, שהם במהותם מורכבים ומלאי סתירות.
מילי אייזנברג חווה את המטפורה כיצור חי, כחלק מעולמו הפנימי-רגשי של האדם, ולאו דווקא ככלי עזר לחשיבה נקודתית. בעבודתה עם הסטודנטים להוראה היא מאפשרת ללומדים להפגיש את העולם המטפורי שלהם עם עולמם המקצועי המתפתח.
יעל גוטויזר, מדגישה את ההיבט האומנותי בעבודתה, ופותחת חלון לעולם של הדהוד מטפורי-אמנותי, שהציורים מדברים בו יותר ממילים.

-------------------------

תוכן העניינים

הזמנה למחול מטפורי

מבוא ראשון: על המטפורה ועל חשיבה במטפורות

מבוא שני: ארבעה מפגשים אישיים ראשונים עם עולם הדמיון והמטפורות

הסיפור של עמוס
הסיפור של אריאלה
הסיפור של מילי
הסיפור של יעל

שפת הדמיונפורה – עמוס צור
הכל התחיל בגלל דני
מה פתאום דמיון?
למה כדאי ללמוד "דמיונפורית"
סיכום
נספח: המסע במרחבי הדמיונפורה – מצגת מאת צילה שלם

מסע מטפורי אל נבכי תפיסתן המקצועית של מורה מנחה – אריאלה גדרון
מבוא
הכרות והזמנה למחול משותף
המסע של דיאנה: להיות מורה – ארבע מטפורות לסיפור אחד
המסע של אריאלה – להיות מלווה שותפה לדיאלוג רפלקטיבי באמצעות מטפורות
אחרי עשר שנים
על מקומה של חשיבה מטפורית בדיאלוגים של הדרכה פדגוגית
סיום

התבוננות בתפיסות עולם חינוכיות של סטודנטים להוראה באמצעות עבודה מטפורית – מילי אייזנברג
מבוא
הנחות היסוד שבבסיס העבודה המטפורית
עבודה במטפורות – מבט אישי
הסדנה: התנסות בעבודה מטפורית
שימוש בדמיון מודרך ובמטפורות בהגשת חומרי אומנות במסגרת שיעורים לסטודנטים להוראה במסלול הגיל הרך – יעל גוטויזר
מבוא
יחסיי עם עולם הדמיון והשפעתו על עבודתי
הסטודנטים
דרכי העבודה בקורס "הגשת חומרי אמנות כמודל חינוכי"
סיכום

סוף דבר

ביבליוגרפיה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה

yyya