הוראת חיבור וכתיבה לתלמידי כיתות ו' עד י"ב

משרד החינוך האמריקאי הוציא דוח מיוחד ובו סדרת המלצות להוראת חיבור וכתיבה לתלמידי כיתות ו' עד י"ב. הדוח מציג המלצות שהאפקטיביות שלהן הוכחה במחקר שבחן את יישומן בכיתות רבות בארצות הברית, בגרמניה ובפורטוגל. יישום ההמלצות בכיתה, כך עולה מהמחקר, משפר את איכות הכתיבה של התלמידים. הדו"ח מנוסח בגוף שני, כפונה אל המורים לחיבור – וכך גם הסיכום שלפנינו.

 

המלצה 1: למדו אסטרטגיות כתיבה בצורה מעגלית: דוגמה-יישום-רפלקציה וחוזר חלילה

אסטרטגיות כתיבה הן סדרות מובנות של פעולות (מנטליות, פיסיות או משולבות) שכותבים מבצעים כדי להשיג את מטרותיהם. ניתן להשתמש באסטרטגיות כתיבה כדי לנסח טיוטות, להעריך את הטקסט ולשכתב אותו.

על הלימוד להיעשות בצורה מעגלית: 1. הסבירו והדגימו את האסטרטגיה 2. הטילו על התלמידים לחבר טקסט תוך שהם מיישמים את האסטרטגיה 3. ערכו יחד עם התלמידים רפלקציה על התוצאה. חזרו על התהליך ככל שיידרש.

 

לקריאה נוספת

אימון משולב של אסטרטגיה קוגניטיבית ואסטרטגיה מטא-קוגניטיבית משפר מיומנויות כתיבה אקדמית

סקירת ביקורת על הספר "הופכים שיחה לטקסט: כתיבת טיעונים, חקר ודיון, כיתות ו'-י"ב"

 

ספקו לתלמידים רשימה של מטרות בכתיבה המייצגות את היבטיה השונים של כתיבה טובה ואת המדדים שבאמצעותם הם ייבחנו, כגון: השגת שליטה בנושא, ארגון, קול, שימוש באוצר מילים בוגר, שימוש במשפטים מגוונים ומורכבים.

ספקו לתלמידים רשימה של מטרות ספציפיות, המותאמות למטלת כתיבה מסוימת. כך למשל, אם הטלתם על הכיתה לחבר טור דעה, מטרה ספציפית יכולה להיות הצגת שלושה נימוקים שתומכים בעמדתו. לחלופין, מטרה יכולה להיות הפרכת שלושה נימוקים התומכים בעמדה המנוגדת לזו של התלמיד.

הסבירו לתלמידים כיצד לבחור וליישם אסטרטגיות בהתאם לקהל ולמטרה. יש לזהות את קהל היעד, ולערוך סיעור מוחות במטרה להבין מה הקהל הזה יודע ומבין על הנושא, אילו סוגים של רקע, הקשר וראיות דרושים לו כדי להבין את החיבור או להשתכנע מהכתוב בו.

קראו עם התלמידים טקסטים מעולים לדוגמה, ונסו לאתר את מרכיבי הכתיבה הטובה המופיעים בהם. המטרה היא שהתלמידים יפנימו את המרכיבים האלה, ינסו לחקותם וליישמם בטקסטים שהם עצמם כותבים. ניתן להביא טקסטים לדוגמה גם מחיבורים שכתבו תלמידים מצטיינים – הן בקבוצות קטנות והן בעבודה מול כל הכיתה.

בקשו מהתלמידים לתת משוב לעצמם ולחבריהם בכיתה. על המשובים להתייחס למספר הראיות שהובאו בחיבור, לאיכותן, לרמת הארגון של החיבור וכו'. משובים אלה יסייעו לתלמידים להעמיק את ההבנה של החוזקות והחולשות בכתיבתם ולגלות דרכים לשפר את החיבורים שלהם. אתגרו את התלמידים ובקשו מהם להסביר כיצד האסטרטגיה שנקטו סייעה להם להשיג את מטרתם. לאחר שהתלמידים תיקנו את חיבוריהם בהתאם למשובים שקיבלו, בקשו מהם להסביר אילו שינויים בדיוק ערכו ולאילו מטרות.

 

דוגמאות למשובים על כתיבה שתלמידים יכולים לתת לעצמם או לחבריהם:

"האם הבאתי די ראיות הבאתי לחיזוק עמדתי?"

"עליי לוודא שאכן הצלחתי להפריך את הטיעון הזה".

"הראיה שאיתרתי כדי לתמוך בתזה שלי אינה מבוססת על עובדות; עליי להחליפה בנתון בדוק".

 

דוגמה למטלה בחיבור טקסט במדעי החברה

הראו לתלמידים סרטון של עימות פוליטי כלשהו ובקשו מהם לזהות שלוש נקודות לדיון או רעיונות שהוצגו במהלך העימות, ושתי מחלוקות בין המתדיינים. לאחר מכן, בקשו מהתלמידים להציג שאלה לאחד המועמדים.

 

דוגמה למטלה בחיבור טקסט במדעי הטבע

בחרו נושא מסוים במדעי הטבע, כגון בירוא יערות, והסבירו לתלמידים כיצד ניתן לאתר ולהשתמש בראיות ובנתונים כדי לתמוך בעמדה מסוימת בנושא. למדו אותם איך לזהות מקורות למחקר ואיך לדרג את הראיות שנדלו מהם כדי לתמוך בטענה, כך שייבחרו הראיות החזקות והמשכנעות ביותר. הטילו על התלמידים לערוך מחקר דומה ולאסוף ראיות שיתמכו בעמדתם. בסיום התהליך חלקו את הכיתה לצמדים כך שכל תלמיד יעריך וידרג את הראיות שאסף חברו. לעתים קל יותר לתלמידים להבחין בפגמים בכתיבתם של אחרים, מאשר בכתיבתם שלהם.

 

המלצה 2: שלבו קריאה וכתיבה במטרה להדגיש מרכיבים של חיבור מוצלח

בקשו מהתלמידים לסכם טקסט לדוגמה, כזה שכתוב היטב. עצם פעולת הסיכום תסייע לתלמידים לעמוד על מרכיבים חשובים בכתיבה טובה, ובהמשך גם ליישם מרכיבים אלה בכתיבתם. כשמראים לתלמידים את הזיקה בין קריאה לכתיבה, מסייעים להם לשפר את מיומנויות הכתיבה שלהם באמצעות מיומנויות הקריאה שלהם – ולהפך.

לדוגמה, כדי לסייע לתלמידים לזהות מבנה של סיבה ותוצאה ולהשתמש במבנה זה בכתיבתם – בקשו מהם לקרוא טקסט רהוט שמכיל את המבנה הזה ולהקדיש תשומת לב מיוחדת לצירופים כגון "מפני ש...", "משום ש...", "כי", "מאחר ש...", "כתוצאה מכך" וכו'.

כשהתלמידים קוראים טקסט בדיוני, בקשו מהם לנסות לראות את הדברים המתוארים בעיני רוחם (ליצור תמונות מנטליות) בעזרת פרטים חושיים שהכותב שתל בטקסט. כך, כשהתלמידים כותבים טקסטים בדיוניים, הם ישפרו את מיומנותם לתאר מראות, ריחות, צלילים, טעמים, תחושות ותנועות – ולצייר תמונות באמצעות מלים.

 

מרכיבי חיבור מוצלח שמנתח ומפרש יצירת ספרות

טקסט פרשני טוב יכלול את כל או את מרבית המרכיבים הבאים:

 1. משפט או פסקת פתיחה אפקטיביים שיסקרנו את הקורא לגבי ההמשך.
 2. רקע והקשר במידה שתאפשר לכותב להציג את פרשנותו.
 3. תזה ברורה שתציג את הפרשנות המרכזית שמציע התלמיד לטקסט.
 4. מבנה ברור של החיבור, כולל הקדמה, גוף החיבור וסיכום.
 5. ראיות רבות מהיצירה שיתמכו ברעיונות המרכזיים של התלמיד.
 6. פרשנות או ניתוח של משמעות הראיות.
 7. ביטויי מעבר שיקשרו בין הרעיונות והפסקאות בחיבור ("לכן", "אשר על כן", "מכך עולה כי", "ואולם", "בניגוד לכך" וכו').
 8. אוצר מלים אקדמי.
 9. טון רשמי.
 10. משפטים מגוונים שיעצימו את הסגנון ואת הזרימה בכתיבה.
 11. מיעוט או היעדר של שגיאות דקדוק.

 

המלצה 3: הטילו מטלות כתיבה קטנות ורבות, והתאימו את ההוראה לצורכיהם האמיתיים של התלמידים כפי שהם עולים מבדיקת חיבוריהם

כאשר מרבים לתת לתלמידים מטלות כתיבה ואין מסתפקים רק במטלות בסיום הסמסטר, ניתן לעקוב אחר התקדמותם ולאתר בזמן אמת חולשות, דפוסים של טעויות חוזרות, תחומים מסוימים בחומר שלא הובנו כראוי וכו'. כך ניתן להתאים באופן רציף את הדגשים בהוראה לצורכי התלמידים וליכולותיהם כפי שהם מזוהים בזמן אמת.

אל תעברו להוראה של נושא מסוים לפני שווידאתם כי התלמידים הצליחו להבין וליישם בכתיבתם את הנושא הקודם – בעיקר כאשר הנושא החדש מתבסס על הנושא הקודם. לשם כך הטילו על התלמידים משימות כתיבה קטנות בתכיפות רבה ככל האפשר.

כשאתם נותנים לתלמידים משוב על המטלות שכתבו, התחילו בהערות חיוביות ורק לאחר מכן ציינו נקודות לשיפור.

 

נקודה לסיכום:

כדי למקסם את התועלת מיישום ההמלצות האלה, נסו לתכנן שיעורים ולהטיל משימות שיאתגרו את התלמידים עד קצה גבול יכולתם – זו הדרך הטובה ביותר לעודד אותם להתפתח ולהתקדם.

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya