הוראה מרחוק מול הוראה מסורתית (מחקר פיילוט)

מילות מפתח:

המחקר הוא מחקר פיילוט שמטרתו לבדוק את הצורך במחקר משווה בין שני קורסים המלמדים חומר זהה, כאשר האחד נלמד במסגרת של כיתה רגילה והאחר במסגרת של הוראה מרחוק. המטרה הייתה לבחון השוואתית היבטים שונים של שתי צורות הוראה אלה. הטענה המרכזית המופיעה כיום בספרות בעניין זה, היא ששתי צורות ההוראה אינן מיועדות לאותם סטודנטים. עם זאת, ניתן לבצע מחקר משווה ככל שהמשתנים של שתי הקבוצות - אותו מורה, אותו נושא הוראה ואותה אוכלוסייה - מאפשרים השוואה.

אוכלוסיית המחקר כללה 20 סטודנטים. כלי המחקר היו שאלונים, משימות ביצוע, תיעוד מפגשים וניתוח תוכן של תכתובות. תוצאות המחקר מלמדות על כך שהוראה מרחוק אינה מוכיחה עצמה כהוראה אפקטיבית יותר. תוצאה נוספת מצביעה על כך שמדד ברור שעלה במחקר הוא גורם הבחירה. הוראה מרחוק מגוונת את הבחירה של הסטודנטים וכך עשויה תרומתה להיות רבה למוסד ולחלק מהסטודנטים. החוקרים ממליצים על בחינה רחבה יותר של התאמתם של סטודנטים להוראה מרחוק, זאת לאור הצורך המוכתב על ידי החברה המודרנית ועל ידי התחרות בין המוסדות האקדמיים. עוד מומלץ לפתח קורסי חלקיים להוראה מרחוק, שבהם משולבת גם הוראה פרונטלית.

המחקר נערך במסגרת מכללת אורנים.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  קודם כל תודהנראה לי רעיון נכון לבדחקה, יחד עם זאת מספר הסטודנטים נמוך מאד והעיקר, חסרות שאלות מחקר נוספות כמו: מחיר, זמן וגמישות למידה בנוסף ליעילות והישגי ההוראה. האם דרך אגב לא נראה שהוראה בכתה יותר יעילה?

  פורסמה ב 09/04/2005 ע״י אורה אוריאל

  מטבעו של פיילוט שהוא נעשה על מספר מצומצם של סטודנטים. פרסמנו את התוצאות כי הן תמכו בממצאים של הרבה מאוד מחקרים.יש במחקר התייחסות לרוב השאלות שאת מעוררת כאן

  פורסמה ב 10/04/2005 ע״י אבינועם בן זאב
  מה דעתך?
yyya