הוראה לגבי הוראה היא לחשוף איך לחיות עם חוסר הוודאות

Helleve, Ingrid. "Teaching about teaching is to reveal how to live with uncertainty", Reflective Practice, Oct2014, Vol. 15 Issue 5, p603-617.

מאמר זה מתמקד במחקר עצמי (self-study), שבו המטרות היו לתרום להתפתחות המקצועית של המחברת כמורת מורים ולהבין האם ומה יכולים פרחי ההוראה ללמוד מקריאת התוכניות והרפלקציות של המחברת שפורסמו באופן מקוון דרך היומן הפתוח שלה.

פרויקט המחקר העצמי ארך 18 חודשים ובוצע תוך שיתוף פעולה עם חבר ביקורתי.

איסוף הנתונים התבסס על תעתיקים מפגישות עם החונך, היומנים האישיים והפתוחים של של המחברת, האבחנות של החבר הביקורתי וראיונות עם פרחי הוראה.

באמצעות המחקר, המחברת למדה שהגישה ליומן הפתוח שלה גרמה לפרחי ההוראה להבין יותר את המורכבות של ההוראה, את האפשרויות לעיצוב ולעיצוב מחדש של ההוראה ואת חשיבות הרפלקציה.

נידונות אפשרויות שונות לקבלת גישה לחוסר הוודאות של מורי מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya