הוראה ולמידה תוך שימוש במשאבי רשת

BACESCU, Monica Condruz. "TEACHING AND LEARNING BY USING THE WEB RESOURCES", eLearning & Software for Education, 2014, Issue 4, p415-420.

המאמר מתמקד בשימוש במשאבי הרשת בתהליך הלמידה. המאמר מתכוון לבחון למידה מקוונת לעומת למידה מסורתית, ולהציג את היתרונות ואת החסרונות של למידה מקוונת.

לחינוך המבוסס על משאבי רשת יש יתרונות רבים על פני החינוך המסורתי. התלמידים יכולים לבחור את תחומי הידע שלהם, הם יכולים לשאוף לבחון את תחומי העניין שלהם ויש להם גישה למידע ברמה שלהם.

הזמן אינו נקבע כמו בכיתה, התכנית הרבה יותר גמישה. התלמידים יכולים להאיץ את תהליך הלמידה או להאט אותו. בנוסף, סוג זה של למידה מאפשר הן לתלמידים והן למורים לתקשר בקהילה מקוונת מבלי להיות נוכחים באותו מקום ובאותו זמן.

למערכת הלמידה המקוונת יש צורות שונות במדינות שונות, באוניברסיטאות שונות, בתלות בצרכים ובאפשרויות של התלמידים ושל המוסדות. אף על פי שלחינוך דרך משאבי הרשת יש יתרונות רבים על פני הלמידה המסורתית, אנו לא יכולים תמיד לומר ששיטות הלמידה המקוונת הן האפקטיביות ביותר.

ברור שמספר המשתמשים ברשת עולה ועמו עולה איכות החינוך. הלמידה המקוונת מתבססת לעומת הלמידה המסורתית והתלמידים מקשרים את האינטרנט עם מורה אמיתי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya