ההתנסויות של פרחי הוראה בטכנולוגיית מידע ותקשורת בחיי היומיום ובהקשרים חינוכיים והידע הטכנולוגי פדגוגי הראשוני שלהם

Kontkanen, Sini; Dillon, Patrick; Valtonen, Teemu; Renkola, Sami; Vesisenaho, Mikko; Vaisanen, Pertti. Pre-service teachers' experiences of ICT in daily life and in educational contexts and their proto-technological pedagogical knowledge. Education & Information Technologies, Jul2016, Vol. 21 Issue 4, p919-943

פרחי הוראה רבים הם בני דור האינטרנט ומצופה מהם שיכירו את טכנולוגיות המידע והתקשורת השונות (Information and communications technology – ICT), עם זאת מספר מחקרים ציינו שהם לא בהכרח מסוגלים להשתמש בהם להוראה וללמידה. הרעיון של ידע טכנולוגי פדגוגי של מורים (Technological pedagogical knowledge – TPK) הוא מרכזי לדאגה זו.

במחקר זה, המחברים משתמשים בתשובות של 146 פרחי הוראה לשאלות פתוחות לגבי ההתנסויות והידע בטכנולוגיות מידע ותקשורת ובפדגוגיה אשר הביאו עמם כאשר החלו את תכנית הכשרת המורים באוניברסיטה.

הנתונים נותחו במתודה איכותנית בעזרת ניתוח תוכן המבוסס על מסגרת מושגית אינטגרטיבית שנוצרה ממספר פרספקטיבות תאורטיות. הקטגוריות וקטיגוריות המשנה הנגזרות שימשו כדי לבנות מסגרת מושגית עבור "ידע טכנולוגי פדגוגי ראשוני" כיסוד לביסוס נקודת התחלה עבור הפיתוח המתואם של ידע טכנולוגי פדגוגי עם סטודנטים בתכנית הכשרתם באוניברסיטה ובתחילת הקריירה שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שימוש בידע תוכן פדגוגי טכנולוגי כפיגום כדי להעריך באופן עצמי את ההתנסות של מורים מתחילים בהוראה מקוונת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya