ההתנהגות האנושית במשימה עם מידע מרובה ברשת

מאת: Minsoo Park

Park, Minsoo. "Human multiple information task behavior on the web", Aslib Journal of Information Management. 2015, Vol. 67 Issue 2, p118-135.

המטרה של מאמר זה היא לחקור את טבעה של ההתנהגות האנושית במשימת מידע מרובה בעת חיפוש מידע ברשת האינטרנט והקשרים של אחזור מידע, וזיהוי הגורמים שמשפיעים על התהליכים של קביעת סדרי עדיפות למשימות של מידע מרובה.

הניסויים נערכו במסגרת מעבדתית כדי לאסוף מידע ממקורות מרובים, הכוללים יומני חיפוש, דוחות לגבי חשיבה בקול רם במהלך הראיונות והחיפושים, שאלונים וראיונות לאחר החיפוש.

הממצאים חושפים שהמאמץ, הזמן והתפיסה עשויים כולם להיות גורמים הכרחיים בייצור ביצוע טוב במצבים דינמיים ומורכבים של חיפוש מידע, אולם האופן שבו המחבר מנהל באופן אפקטיבי את הרגשות הוא המניב בסופו של דבר ביצוע מוצלח.

מאמץ מנטלי רב, אפילו כאשר מאמץ זה מלווה בניהול זמן פרודוקטיבי, אינו מספיק כדי לייצר ביצוע גבוה אלא אם כן המחבר מתמודד עם הרגשות ועם התחושות במצבים מעין אלה.

הבנה מקיפה של תהליכים רגשיים, קוגניטיביים ופיזיים השוכנים בבסיס ההתנהגות האנושית במשימת מידע מרובה היא חיונית אם בכוונת המחבר לתכנן מערכות מידע בעלות אינטליגנציה רגשית שיכולות לתמוך באנשים בעת ניהול מצבים מורכבים ודינמיים של קבלת מידע בסביבות של טכנולוגיה מתקדמת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya