ההתנגדות של המורים לרפורמה בבית הספר: עשיית רפלקציה לאמת לא נוחה

Ewald Terhart. "Teacher resistance against school reform: reflecting an inconvenient truth", School Leadership & Management: Formerly School Organisation, Volume 33, Issue 5, 2013, pages 486-500. 


במאמר זה, נידונים ההקשרים, הצורות והתוצאות של התנגדות של המורים לרפורמות בבית הספר שהתבססו על מדיניות להבטחת האיכות.

הבעיות מוצגות על ידי התרחשות שנית של המחקר שהוקדש לקבלה ו/או התנגדות של מורים (גרמניים) כנגד המדיניות של מתן דין וחשבון המבוסס על סטנדרטים.

תוצאות אלה מדגימות שהרוב בקרב המורים מתעלם, מפרש שלא כהלכה, משתמש שלא כהלכה במידע על משוב ממבחני ביצוע מבוססי סטנדרטים המכוונים להתפתחות מונעת נתונים של הוראה בכיתה.

חלק קטן בלבד מראה שימוש מתאים במידע מהמשוב, בייחוד אותם בתי ספר שכבר מפתחים תרבות של הערכה פנימית.
באופן כללי, קשה להעריך את ההצלחה או הכישלון של חדשנות חינוכית משום שזה עניין של פרשנות והבנייה מחדש פוסט הוק.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:
הערכה כדיאלוג: הצעה לשינוי מדיניות ההערכה של בית הספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya