ההשקפות של מנהלים חדשים ושל מנהלים שנמצאים בשלהי הקריירה שלהם לגבי המנהיגות ההוראתית והארגונית במסגרת ההערכה שלהם

Hvidston, David J ; Range, Bret G ; McKim, Courtney Ann ; Mette, Ian M . "THE VIEWS OF NOVICE AND LATE CAREER PRINCIPALS CONCERNING INSTRUCTIONAL AND ORGANIZATIONAL LEADERSHIP WITHIN THEIR EVALUATION", Planning and Changing 46.1/2 (Spring 2015): 109-126.

מחקר זה בחן את הפרספקטיבות של מנהלים חדשים ושל מנהלים שנמצאים בשלהי הקריירה לגבי מנהיגות הוראתית וארגונית במסגרת הערכות הביצוע שלהם. סקר מקוון נשלח ל-251 מנהלים עם שיעור מענה של 49%.

הרכיבים בהערכה לגבי המנהיגות ההוראתית, שהיו חשובים ביותר לכל המנהלים היו: פיקוח על ביצועי המורים בכיתה כדי לשפר את הפרקטיקה ההוראתית, פיקוח על הישגי התלמידים בעזרת ההערכות, ושימוש בנתונים מהערכות לאומיות ומקומיות כדי לשפר את ההוראה בכיתה עבור התלמידים.

במהלך תהליך ההערכה, כל המנהלים תפסו כאלמנטים החשובים ביותר של מנהיגות ארגונית את היצירה של אקלים בטוח ומסודר, ושימוש בנתוני התלמידים כדי ליצור שינויים בתכניות.

בעת השוואה בין הדעות של מנהלים חדשים לבין מנהלים בשלהי הקריירה שלהם, נמצא כי המנהיגות ההוראתית הייתה חשובה יותר באופן מובהק עבור מנהלים בעלי פחות ניסיון.

קישור לאתר כתב העת

ראו גם:

דגם ללמידה קולבורטיבית: קשר בין מנהיגות ולמידה

האם תוכניות להכשרת מנהלים משפיעות על הישגי התלמידים באמצעות יכולת המנהל לבנות צוות-מורים איכותי? מחקר אקספלורטיבי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya