ההשפעות של מעבדה המספקת שירותים למרכז למדעים על ההישגים של תלמידי בית הספר – האם יש צורך בביקורים של התלמידים במעבדה אם מלמדים שם את מה שהתלמידים יכולים ללמוד בבית הספר?

Itzek-Greulich, Heike; Flunger, Barbara; Vollmer, Christian; Nagengast, Benjamin; Rehm, Markus; Trautwein, Ulrich. "Effects of a science center outreach lab on school students' achievement – Are student lab visits needed when they teach what students can learn at school? ", Learning & Instruction. Aug2015, Vol. 38, p43-52.

מחקר זה בחן את האפקטיביות של עבודת המעבדה בחינוך למדעים עם מערך מחקר של מבחן מקדים ומבחן שאחרי כן. שישים ושמונה כיתות ט', שכללו 1773 משתתפים, הוקצו רנדומלית לשלוש קבוצות ניסוי ולקבוצת ביקורת.

בקבוצת הניסוי הראשונה נלמד נושא הכימיה של העמילן בבית הספר בלבד, בקבוצת הניסוי השנייה נלמד נושא זה רק במעבדה המספקת שירותים למרכז למדעים (Science Center Outreach Lab), קבוצת הניסוי השלישית הייתה מסגרת משולבת שכללה הן ביקור במעבדה והן למידה בכיתה, והקבוצה הרביעית הייתה קבוצת ביקורת.

ניתוח נתונים היררכיים (Multilevel analysis) בחן את ההבדלים בהישגים בין קבוצות הניסוי כמנבאים של רמת הכיתה ושל המגדר, של השפות המדוברות בבית התלמידים, ושל ציוני המבחן המקדים כמנבאים של רמת התלמיד. ההתערבות הייתה אפקטיבית בכל שלושת קבוצות הניסוי עם הישגים גבוהים יותר מאשר בקבוצת הביקורת.

התלמידים במסגרת המשולבת שכללה ביקורים במעבדה ולמידה בכיתה, קבוצת ההתייחסות בניתוח הנתונים ההיררכיים, למדו יותר מאשר התלמידים בקבוצת הביקורת.

אולם, מאחר וההישגים של התלמידים בקבוצות הניסוי של למידה במעבדה בלבד ולמידה בבית הספר בלבד לא היו שונים באופן מובהק מקבוצת הניסוי ששילבה בין ביקורים במעבדה ללמידה בכיתה, נראה כי ניתן להשיג את מטרות הלמידה של ביקורים במעבדה גם בלמידה בבית הספר (לפחות כאשר משולבת בהם גם עבודה במעבדה).

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הפרקטיקות הטובות ביותר לנושאי בטיחות בכיתת המדעים ובמעבדה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya