ההשפעה של רשתות חברתיות על נכונותם של סטודנטים לשיתוף יידע במערכת לימוד מקוונת

מקור:

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:

 

כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה

 

 

 

קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

 

פיתוחן של סביבות למידה נתמכות מחשב המאפשרות קיום של אינטראקציה בין מרצה-סטודנט וסטודנט-סטודנט יוצרים ציפיות לשנוי של תהליך הלמידה ללמידה שתופית. סביבה זו מאפשרת שימוש במערכת על מנת להעלות סוגיות ושאלות הקשורות לחומר הנלמד מתוך כוונה להפנים באופן טוב יותר את החומר הנלמד תוך פתוח של יחסי גומלין בין הסטודנטים. למרות הציפיות הרבות, מחקרים שונים מדווחים על אחוז קטן  מאוד של סטודנטים שמשתפים אחרים בידע, כאשר נראה כי חלק ניכר משתייך לקבוצה שניתן לכנותה "הרוכבים חופשיים",קרי, סטודנטים הנכנסים למערכת ועושים שימוש במשאבים שאחרים תורמים אך אינם משתתפים באופן פעיל בדיונים. מטרתו של המחקר הנוכחי לבחון את ההשערה שתנאים מוקדמים של אינטראקציה, הקיימים בין הסטודנטים לפני תחילת הקורס, משפיעים על אופן השימוש של סביבות למידה הנתמכות מחשב. המחקר הנוכחי בחן את שימוש במערכת קושייה במדגם של 412 סטודנטים הלומדים בשלושה קורסים שונים במכללה אקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן. בהסתמך על תיאוריה של רשתות חברתיות, נבדקה ההשערה שיימצא קשר בין חוזק הקשרים בקרב סטודנטים לבין סוג הידע המועבר ואיכותו, כך שככל הקשרים חזקים יותר נכונותו של הפרט לשתף בידע סטודנטים אחרים יהיה  גבוהה יותר. במחקר נמצא שסטודנטים שונים זה מזה במספר הפעמים שנכנסו לסביבת הלמידה ובכמות הזמן ששהו בה. כמו כן, נמצא שקיימות שלוש קבוצות של סטודנטים: סטודנטים שכלל לא נכנסו למערכת, סטודנטים שנכנסו אך לא תרמו וסטודנטים שהיו פעילים מאד בשיתוף יידע לאחרים. במחקר נמצא תמיכה חלקית להשערה של המחקר; לא נמצא קשר בין חוזק הקשרים החברתיים הקיימים בין סטודנטים לכמות ואיכות הידע שהועברה בסביבת הלמידה המקוונת. לעומת זאת קשרים אלה נמצאו חשובים בסוג ובכמות הידע שהועברו במפגשים פנים אל פנים.

http://telem-pub.openu.ac.il/users/chais/2006/07/pdf/chais-24-m-shamir%20etal.pdf

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya