ההשפעה של הוראה מותאמת (דיפרנציאלית) בסביבה של הכשרת מורים: הצלחות ואתגרים

Joseph, S., Thomas, M., Simonette, G., & Ramsook, L. (2013).The Impact of Differentiated Instruction in a Teacher Education Setting: Successes and Challenges. International Journal Of Higher Education, 2(3), 28-40

מחקר זה בוחן את ההשפעה של גישת הוראה דיפרנציאלית ללימוד סטודנטים בשנה שניה הלומדים קורס לתואר ראשון, במסגרת תכנית הלימודים במוסד להשכלת מבוגרים. פרחי הוראה הם במגוון רחב של תחומי עניין, התנסויות, נסיבות אישיות, והעדפות לימוד.

434 סטודנטים משני קמפוסים לחינוך, השתתפו בקורס שנמשך סמסטר. מחצית הסטודנטים התנסו בתכנית לימודים דיפרנציאלית בעוד שהיתר נחשפו לגישת הוראה כלל כיתתית.

בסיום הקורס, נעשתה הערכה לקביעה האם ללמידה דיפרנציאלית היתה השפעה חיובית על מידת ההבנה הכללית של הקורס על ידי הסטודנטים. ממצאים של החקר זה מצביעים על כך שסטודנטים בשני הקמפוסים ענו שהם מעדיפים את הגישה הדיפרנציאלית, עם 90% מהמשתתפים שדווחו על רמות גבוהות יותר של רמה אינטלקטואלית ועניין בנושא.

הערכה של רמת למידת הסטודנטים מצביעה על שרוב הסטודנטים בכיתה הדיפרנציאלית הציגו הבנה מהדברים שנאמרו של רוב התפיסות המופיעות בתכנית הלימודים של הקורס. כמעט כל הסטודנטים, 99%, הביעו רצון להתנסות בלמידה דיפרנציאלית.

למאמר המלא באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya