ההנעה של אימהות למעורבות בחינוך של ילדיהן: מנגנונים ותוצאות

Grolnick, Wendy S. "Mothers' motivation for involvement in their children's schooling: mechanisms and outcomes", Motivation and Emotion 39.1 (Feb 2015): 63-73

מחקר זה בוחן את רמת המעורבות של אימהות לגבי החינוך של ילדיהן, וההשפעה של מעורבותן על ההנעה של הילדים ועל ההישגים הלימודיים שלהם. במחקר השתתפו 178 תלמידים בכיתות ד', ה ו' ואימותיהם.

רוב ההנעה האוטונומית (המזוהה, הפנימית) לגבי מעורבות קושרה באופן חיובי לרמת המעורבות של האימהות ולהשפעה החיובית של המעורבות שלהן.

מעורבות מזוהה, כמו גם רמה הורית של מעורבות, הייתה קשורה ליכולת הנתפסת האקדמית של הילדים, לערך העצמי שלהם, ולציוניהם בקריאה.

התוצאות תמכו במודלים מתווכים, שבהם הנעה מזוהה קושרה ליכולת אקדמית נתפסת גבוהה יותר דרך מעורבות קוגניטיבית וציונים בקריאה דרך מעורבות קוגניטיבית ואישית מוגברות. עבור ערך עצמי, היה נתיב עקיף מהנעה מזוהה דרך מעורבות אישית כמו גם נתיב ישיר משמעותי.

התוצאות מדגישות את החשיבות בהתייחסות לשאלה מדוע הורים מעורבים, בייחוד כאשר מפתחים התערבויות להגברת מעורבות הורית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya