ההוצאה הלאומית הכוללת על חינוך גדלה ב-3.6% ב-2012

חלקה של הממשלה נותר ללא שינוי ? החישוב כולל הוצאות של הממשלה, הרשויות המקומיות, הגופים הציבוריים וההורים ? ההוצאה לחינוך היא 8% מהתמ"ג, בדומה לשיעור ב–2011

ההוצאה הלאומית על חינוך בישראל - הכוללת את הוצאות הממשלה, הרשויות המקומיות, גופים ציבוריים וההורים - הסתכמה ב–80 מיליארד שקל ב–2012. מדובר בעלייה של 3.6% לעומת ההוצאה הלאומית לחינוך ב–2011 - בהמשך לעלייה בשנים האחרונות. עם זאת, בבחינת ההוצאה הלאומית לחינוך ביחס לתמ"ג והוצאות הממשלה עולה כי אין שינוי משמעותי בסדר העדיפויות הממשלתי - כך לפי נתונים פורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לסקירה של ליאור דטל בעיתון דה-מרקר

 ראה גם :

בחישוב ההוצאה לחינוך פר תלמיד ישראל נופלת מהמדינות המפותחות

ה-OECD: ההוצאות הלאומית לחינוך בישראל נמוכה לעומת יתר חברות הארגון

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya