הדרכה במבט חוקר

אסתר יוגב, רות זוזובסקי (עורכות) . הדרכה במבט חוקר, מכללת סמינר הקיבוצים ומכון מופ"ת , 2011

ספר זה מציג מגוון מרתק של תפיסות חינוכיות ושל דגמי הדרכה המאופיינים בדיאלוג פורה בין חוכמת המעשה של ההנחיה לבין אופיו המשתנה של השדה החינוכי. מאמרי הספר פורסים את תפיסות העולם המנחות של המדריכים, את הנרטיבים האישיים המתפתחים בתהליך ההנחיה ואת הפרקטיקות היצירתיות המעצבות את דינמיקת החניכה.

מאחר שההדרכה עוסקת ביחסי הגומלין שבין התאוריה לפרקטיקה בתחום מקצועי הנשען על סגולותיו האישיות של המחנך לעתיד, היא מעמידה במרכז את תהליך הצמיחה האישי שלו. המדריך והמודרך יוצאים במשותף למסע מקצועי-אישי שבו הם מנסים לברר את טביעת החותם האישית שלהם, את אמונות היסוד המנחות אותם ואת עולמם התרבותי. "ההדרכה במיטבה", כפי שמציע ישראל כ"ץ באסופה זו, "היא יצירה שפתית משותפת של עמיתים לדרך, יצירה המשכית ומתהווה, שמציעה אתגרים ואפשרות של גדילה לשותפים למפגש. יש בה מסירה ויש בה קבלה; יש בה דיבור ויש בה הקשבה; יש בה שותפות ויש בה נפרדות; כולה תלויה בדבר שלשמו נפגשו המדריך והמודרך, ועם זאת בסגולותיה היא שיח של אהבה".

תוכן העניינים והמאמרים ותקצירי המאמרים באסופה


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    האם הספר עוסק רק בהדרכת מורים במסגרת ההכשרה הראשונית, או שהוא עוסק גם בהכשרת מורים בתהליך עבודתם ו"לאורך החיים"?

    פורסמה ב 27/12/2011 ע״י רינת כרמלי
    מה דעתך?
yyya