הגינות בטיפול: הבסיס לרפורמה בחינוך

Detrich, Ronnie. "Treatment Integrity: Fundamental to Education Reform", Journal of Cognitive Education & Psychology, 2014, Vol. 13 Issue 2, p258-271.


מאמצי רפורמה חינוכית לעיתים קרובות מוכנסים ומופסקים מבלי להפיק את ההשפעה המובטחת. הבעיה עשויה להיות נעוצה לא באיכות יוזמת הרפורמה אלא באיכות היישום או בהגינות הטיפול בה.

מאמר זה סוקר את המשתנים המשפיעים על ההגינות בטיפול וגישות ספציפיות מסוימות להגברת ההגינות הזו.

המאמר מסתיים בגישה מוצעת לקבלת החלטות מבוססות נתונים לשקילה של ההגינות בטיפול במערכות חינוכיות גדולות. אם הרפורמה החינוכית האמיתית תתרחש, אז יהיה צורך להבטיח שמאמצי הרפורמה מיושמים בהגינות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya