הגדרת החונכות ע"י מועמדים בתוכנית הכשרה חלופית: מחקר פנומנולוגי

מקור וקרדיט :
Tissington, L.D. (2006). Mentorship defined by alternative teacher certification candidates: a phenomenological inquiry, National Association for Alternative Certification, 1(1),23-35.
מילות מפתח: תוכניות הכשרה חלופיות
המאמר תורגם , סוכם ונערך ע"י ד"ר פנינה כץ , מכון מופ"ת.
נושא המחקר המוצג במאמר הוא הבנת משמעות החונכות בעיני 27 מורים מתחילים בעמיתות בין אוניברסיטה ומחוז בתוכנית הכשרה חלופית. התהליך כלל שאלון לדיווח עצמי, ראיונות עם קבוצות מיקוד, טריאנגולציה של נתונים ואינטראקציות במהלך 10 חודשים. משמעות החונכות למתכשרים באה לידי ביטוי בארבעה היבטים:
ההיבט של ה"פוליטיקות" בבית הספר – תרבות בית הספר זרה על פי רוב למתכשרים בתוכניות הכשרה חלופית אלא אם כן עסקו בהוראה כמורים מחליפים או מתנדבים. החונכות משמעותה לגבי חלק מהם פרטים על בית הספר, על הדינאמיקות המתרוצצות בתוכו ועל הנהלים הקיימים בו. במיוחד מדובר על תוכנית הלימודים הסמויה הניתנת לחשיפה רק בקשר עם המורה החונך.
ההיבט של קרבה/סמיכות (Proximity) -  משמעות נוספת של חונכות בעיני מורים מתחילים בתוכנית החלופית היא קרבה רבה. חשוב שהחונך יהיה בכיתה הסמוכה, באותו פרוזדור, או בהפסקת אוכל משותפת. מורים דברו על מפגשים עם החונך בדרך לבית הספר, ועל מפגש יומיומי.
ההיבט של הקשרים המשתתפים במחקר חשו שחשוב שתתקיים קירבה כנ"ל עם חונך שיש להם איתו קשרים טובים. קשרים או יחסים עם חונכים היה נושא שעלה בהתנסויות של המשתתפים. היו שתיארו זאת כיחסי "אם ובת", אחרים השתמשו במילה "חבר", ב"בילוי משותף" ועוד. לעיתים "פוליטיקות" בית ספריות וקשרים עלו משולבים זה בזה בראיונות בהקשר של "תחושת בטחון "או "בעיה עם מורה אחר". על חונכים לפתח קשרים תומכים יותר מאשר הוראתיים באופיים עם המתכשרים בתוכניות החלופיות.
ההיבט של ניהול כיתה – גם נושא זה היה משותף לנשאלים רבים. הכוונה הייתה לניהול של חומרים, של אקלים כיתה ושל התנהגות התלמידים. כל אלה מובילים להוראה ולסביבת לימודים חיוביות. רבות מיכולות ניהול אלה צומחות עם הניסיון ,החסר במיוחד למתכשרים בתוכנית החלופית .
מהי חונכות?
המשתתפים בתוכנית החלופית שנחקרה הביעו שביעות רצון מהחונכות ותיארו את משמעותה בעיניהם. הם חשו בטוחים יותר בהוראה כשהחונכים שלצידם יצרו עימם יחסי אמון, קירבה והיכרות עם תרבות בית הספר. ארבעה ההיבטים שלמעלה הם שנתנו משמעות לחונכות ולמציאות המורכבת של בית הספר. הרפלקציות של המשתתפים במהלך השנה הראשונה והראיונות מבהירים שרובם חשו שהושפעו לטובה מהחונכים. תרבות בית ספר היא פרדיגמה חדשה לרוב מתכשרי התוכניות החלופיות. על החונכים להיות בעלי דיספוזיציה אישית והבנה שהם אחראים להעברת התרבות שכן המתחילים לומדים בו בזמן גם את התרבות של מקצוע ההוראה בכלל (Grossman & Thompson,2004,Doerger,2003).
המשמעות של תוכנית ההכשרה החלופית הייתה בעיני המשתתפים במחקר בעיקרה הקשר עם אותם אנשים שעזרו להם ללמוד את תרבות בית הספר, והם חזרו ודברו על חשיבותם. בין האנשים האלה מצויים החונכים וגם בני משפחה שהם מורים, עמיתים מתכשרים, המורה בתוכנית ההכשרה, ואף מזכיר/ת בית הספר. מחקרים מראים שהגורמים החזקים ביותר למניעת נשירה כוללים חונך מאותו תחום, זמן לתכנון משותף ושיתוף פעולה סדיר עם מורים אחרים (Ingersoll & Smith, 2004 ). על חונכים להבין את הצרכים של מורים המתכשרים בתוכניות הכשרה חלופיות שלא קבלו הכשרה מסורתית. גם על קובעי מדיניות המתמודדים עם מחסור במורים להבין את משמעות תופעת החונכות למשתתפים בתוכניות ההכשרה החלופיות.
 
ביבליוגרפיה
Doerger, D.W. (2003). The importance of beginning teacher induction in your school, International Electronic Journal for Leadership in Learning, 7(21), 1-11.
Grossman, P., & Thompson, C. (2004). District policy and beginning teachers: A lens on teacher learning, Educational Evaluation & Policy Analysis, 26(4), 281-301.
Ingersoll, T.M., & Smith, T.M. (2004). Do teacher induction and mentoring matter? NASSP Bulletin, 88, 28-40.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
Doerger, D.W. (2003). The importance of beginning teacher induction in your school, International Electronic Journal for Leadership in Learning, 7(21), 1-11.
Grossman, P., & Thompson, C. (2004). District policy and beginning teachers: A lens on teacher learning, Educational Evaluation & Policy Analysis, 26(4), 281-301.
Ingersoll, T.M., & Smith, T.M. (2004). Do teacher induction and mentoring matter? NASSP Bulletin, 88, 28-40.
 

yyya