הגברת הלמידה השיתופית: ההשפעה של תכנון ההנחיות לשאלה (Question Prompts) עבור שיח מקוון

מאת: Du Jianxia

Du, Jianxia; Yu, Chien; Olinzock, Anthony A. " Enhancing Collaborative Learning: Impact of Question Prompts Design for Online Discussion", Delta Pi Epsilon Journal v. 53 no. 1 (Winter 2011) p. 28-41.


יעד: מטרת המחקר הייתה לחקור את ההשפעה של ההנחיות לשאלה, שתוכננו כדי להדריך את המוקד של הסטודנטים בנושאים הקשורים להקשר כאשר הם פותרים בעיות בסביבה מבוססת רשת.

שיטה: עשרים סטודנטים בעלי תואר מוסמך הוקצו באופן רנדומלי לקבוצת ניסוי (עשרה משתתפים) או לקבוצת ביקורת (עשרה משתתפים); קבוצה אחת קיבלה הנחיות לשאלה במהלך עבודה בסביבת למידה מבוססת רשת, בעוד הקבוצה האחרת לא קיבלה הנחיות.

לבסוף, שתי הקבוצות התבקשו למלא שאלון מקוון המדרג את רמות היכולת והביטחון שלהם בתהליך פתרון הבעיות. ניתוחים של התשובות נערכו כדי לקבוע את מידת ההשפעה של ההנחיות לשאלה.

תוצאות: התוצאות הראו שהסטודנטים שקיבלו הנחיות לשאלה מהמנחה קיבלו הערכות גבוהות יותר באופן משמעותי מאשר הסטודנטים שלא קיבלו הנחיות לשאלה, הן כאשר ניתחו את כל התוצאות והן כאשר ניתחו כל רובריקה בנפרד. בנוסף, המחקר גם הציע שלדיון מקוון יש השפעה חיובית משמעותית בפיתוח למידה עמוקה יותר של הסטודנט.

מסקנה: ההנחיות לשאלה, שתוכננו על ידי המנחה, סייעו להגביר את המסוגלות העצמית (self-efficacy) של הסטודנטים לגבי יכולתם לפתור בעיות מורכבות.

יישום: הממצאים של מחקר זה הראו שלהנחיה המודרכת של המורים בסביבה של למידה שיתופית מבוססת רשת הייתה השפעה חיובית על הביצוע של הסטודנטים. המנחים המקוונים עודדו לנסות טכניקה זו כדי לסייע לסטודנטים להשיג ביצוע אפקטיבי של למידה בסביבות למידה מבוססות רשת.

מסקנה :
התוצאות של מחקר זה חשפו את החשיבות של הסיוע וההנחיה של המורים/מרצים כדי להוביל סטודנטים ללמידה מקוונת עמוקה יותר, במקום לבקש מהסטודנטים ישירות לשתף פעולה וללמוד עם עמיתיהם.

דיונים מקוונים צריכים לאפשר לחברי הקבוצה להביא את הידע שלהם, את יכולותיהם, את הרקע שלהם ואת הניסיונות שלהם לתהליך הקבוצתי וכאשר הם מבנים ידע חדש. אף על פי שלמידה מקוונת מספקת גמישות ופוטנציאל ללמידה עמוקה יותר, דיון מקוון צריך להיות מובנה ומונחה לאורך התהליך.

למנחים המקוונים צריכה להיות הבנה שיטתית של הגישות הפדגוגיות לפתרון בעיות ללמידה מקוונת עם למידה שיתופית קבוצתית. מחקר זה מספק הצעות למנחים לגבי שימוש בהנחיות לשאלה בלמידה מבוססת רשת, בלמידה שיתופית מקוונת ופתרון בעיות מקוון, כדי להקל על הלמידה העמוקה יותר של הסטודנטים.

המאמר סוכם ועובד לעברית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אודה לקישור למאמר

    פורסמה ב 14/04/2013 ע״י אשכנזי מאיה
    מה דעתך?
yyya