הבנת הפרופילים של פרחי ההוראה עם רמות שונות של מחויבות להוראה בבתי ספר עירוניים

Aragon, Antonette ; Culpepper, Steven A; McKee, Malaika W ; Perkins, Mark. (2014). Understanding Profiles of Preservice Teachers With Different Levels of Commitment to Teaching in Urban Schools. Urban Education, 49(5), 543-573.

מאמר זה בוחן את הקשר בין אמונות של פרחי ההוראה הקשורות למגוון ולחינוך העירוני ולאופן שבו נטיות אלה תורמות למחויבות להוראה של תלמידים עירוניים.

ניתוח מתאם קאנוני (Canonical Correlation Analysis) שימש כדי לזהות פרופילים של פרחי הוראה שהציגו דרגות משתנות של עניין ללמד בבתי ספר עירוניים. הניתוח הסטטיסטי מספק מגוון נטיות של עמדות חיוביות ושליליות לגבי הוראה עירונית.

חשוב לבחון אמונות של פרחי ההוראה כדי להיטיב עם תלמידים בבתי הספר העירוניים במיוחד לאור הנשירה הרווחת בקרב המורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya