האמונות, הידע והפרקטיקה של המורה לגבי למידה מכוונת עצמית

מאת: Robin Spruce

Spruce, Robin; Bol, Linda. "Teacher beliefs, knowledge, and practice of self-regulated learning", Metacognition & Learning, Aug2015, Vol. 10 Issue 2, p245-277.

מחקר זה בחן אמונות מורים, ידע ופרקטיקה כיתתית לגבי למידה מכוונת עצמית (Self-regulated learning) עבור עשרה מורים בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים. החוקרים השתמשו במודל הלמידה מכוונת עצמית של בארי זימרמן (Barry Zimmerman) כמסגרת עבור השיטות והתוצאות שלהם. הם אספו נתונים באמצעות שאלונים, תצפיות בכיתות וראיונות עם המשתתפים.

נמצא כי למורים היו אמונות חיוביות לגבי תפקידה של למידה מכוונת עצמית בכיתות שלהם אך היו להם מספר הסתייגויות לגבי היכולת של התלמידים לווסת באופן עצמי את הלמידה בכיתות.

כפי שעלה מהראיונות, המורים הציגו פערים בידע בייחוד סביב קביעת מטרה עבור משימה והערכה לאחר אירוע למידה. המורים עודדו למידה מכוונת עצמית של תלמידים בתדירות הגבוהה ביותר בשלב הפיקוח על אירועי למידה בכיתותיהם. הם גם היו מסוגלים להסביר היטב כיצד לעודד את הפרקטיקה של התלמיד למטא-קוגניציה בשלב זה.

אף על פי כן, בדיוק כמו עבור הפרקטיקה האישית והידע שלהם לגבי מטא-קוגניציה ולמידה מכוונת עצמית, הפערים בפרקטיקה הכיתתית הופיעו בשלבי התכנון וההערכה של אירועי למידה.

מקרים (cases) שימשו כדי לבחון את ההתאמה בין הידע או האמונות של המורים לבין הפרקטיקה שלהם בכיתה. לעתים קרובות שלושת המושגים לא התיישבו היטב. הפרכת המקרים פורשה לאור מודלים תיאורטיים אחרים. התוצאות מצביעות על הצורך בהתפתחות מקצועית מתמשכת של אסטרטגיות של למידה מכוונת עצמית וביישום שלהן לפרקטיקה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

תמיכה בלמידה מאותגרת בעיות ולמידה מבוססת פרויקטים המווסתות עצמית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya