האם שימוש במחשבים ניידים בכיתה מקדם אוריינות מידע?

מקור:
 
Teachers College Record, 2007 , vol.109, no. 11, 2007
 
מחקר שנערך לאחרונה בארה"ב בחן את תרומת המחשבים הניידים שניתנו לתלמידים בכיתות (ביחס מחשבים של אחד לאחד) לקידום אוריינות המידע שלהם. צוות המחקר עקב מעל שנה אחר 10 בתי ספר בקליפורניה ובמיין שם צוידו כל תלמידי ביה"ס במחשבים ניידים (מחוברים בתקשורת אלחוטית בכיתה עצמה) כחלק אינטגראלי מלימודיהם. ממצאי המחקר מצאו כי תלמידים אשר השתמשו במחשבים ניידים אכן רכשו מיומנויות ניהול מדע ואוריינות מידע, אך המיומנויות של ניתוח מידע והערכת מידע לא הועברה בצורה שיטתית, כלומר הקניית מיומנויות ניתוח מידע והערכת מידע הייתה תלויה יותר במדיניות ביה"ס ובגישה החינוכית שלו. חלק מבתי הספר העדיפו להקנות מיומנויות טכניות של אוריינות מידע ורק מעט מבתי הספר דאג להקנות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה מסקנות המחקר מצביעות על כך שתפיסות העולם והאמונות של מנהלי בתי ספר והמורים קובעים יותר מכל את דרך הקניית המיומנויות בכיתות.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya