האם קריאה מקוונת מגבירה את שטף הקריאה?

Akbar, Rahima S; Taqi, Hanan A; Dashti, Abdulmohsin A; Sadeq, Taiba M. "Does E-Reading Enhance Reading Fluency?", English Language Teaching 8.5 (May 2015): 195-207.

קריאה נרחבת היא קריאה ככל האפשר, להנאה עצמית, בדרגת קושי שבה ניתן לקרוא באופן חלק ומהיר. מאמר זה חוקר את ההשפעה של קריאה מספרים אלקטרוניים, באמצעות שימוש במספר אפליקציות לקריאה שניתן להורידן למכשירים האלקטרוניים של הסטודנטים, בניגוד לקריאת ספר בהקשר של לומדי אנגלית כשפה שנייה.

המאמר מכוון לספק תשובות לגבי האופן שבו קריאת ספרים אלקטרוניים משפיעה על קצב הקריאה של הסטודנטים, על הבנת הנקרא שלהם, ועל עמדותיהם לגבי קריאה. קבוצה של ארבעים סטודנטיות בשנת לימודיהן הראשונה הלומדות ב- College of Basic Education במחלקה לאנגלית השתתפה במחקר. הנתונים נאספו באמצעות היומנים שכתבו הסטודנטיות ושני שאלונים.

הממצאים מצביעים על כך שהקריאה המקוונת עשויה להאיץ את ההתקדמות של קצב הקריאה של הסטודנטיות, דבר שעשוי לנבוע מניצול המאפיינים של אפליקציית הקריאה אשר מאמנת את הסטודנטיות לתרגל קצב קריאה מהיר יותר. לגבי רמת ההבנה, הסטודנטיות דיווחו על רמות הבנה נמוכות יותר כאשר הן קראו ממשאב אלקטרוני.

מאידך, העמדות של הסטודנטיות לגבי קריאת ספר אלקטרוני נטו להיות פחות חיוביות בהשוואה לקריאת ספר, בעקבות מספר גורמים חיצוניים שלא היוו חלק מהטבע האינהרנטי של פעילות הקריאה האלקטרונית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

קורס קריאה עבור למידה מקוונת

ספרי לימוד אלקטרוניים מול ספרי לימוד מודפסים: ההשפעה של פורמט ספר הלימוד על האסטרטגיות ללמידה מווסתת עצמית, על ההנעה ועל החרדה מטקסט של סטודנטים באוניברסיטה


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    לא התרשמתי… לא חידש לי כלום

    פורסמה ב 19/03/2022 ע״י וירג'יניה ורד
    מה דעתך?
yyya