האם פרחי ההוראה עוברים הכנה כדי ללמד קוראים מתקשים?

Washburn, Erin K.; Joshi, R. Malatesha; Cantrell, Emily Binks. " Are Preservice Teachers Prepared to Teach Struggling Readers?" Annals of Dyslexia v. 61 no. 1 (June 2011) p. 21-43.

ליקויי קריאה כגון: דיסלקציה, ליקוי למידה מסוים שמשפיע על יכולתו של האדם לעבד שפה כתובה, מוערכים כמשפיעים על 15% עד 20% מהאוכלוסייה. כתוצאה מכך, מורים בבתי הספר היסודיים פוגשים תלמידים הנאבקים בקריאה איטית או לא מדויקת, באיות עלוב, כתיבה עלובה, וקשיים אחרים של עיבוד שפה. אולם, קיימת הוכחה העשויה להציע שהתכניות להכשרת מורים במערכות חינוך רבות בעולם אינן מספקות לפרחי ההוראה מידע לגבי מבני שפה בסיסיים ולגבי מרכיבים אחרים הקשורים להוראת קריאה המבוססת מבחינה מדעית. כתוצאה מכך, הסטודנטים להוראה אינם מראים ידע מפורש של מושגים כאלה במחקרים קודמים. מספר מחקרים ביקשו להעריך את הידע של פרחי ההוראה לגבי דיסלקציה בחיבור לידע של מושגי שפה בסיסיים.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הידע של סטודנטים להוראה בבית הספר היסודי לגבי מבני שפה בסיסיים ואת התפיסות שלהם ואת הידע שלהם לגבי דיסלקציה.

הממצאים מהמחקר הנוכחי מציעים שבממוצע סטודנטים להוראה מסוגלים להפגין מיומנויות מרומזות הקשורות למבני שפה בסיסיים מסוימים (כגון: מניית/ספירת הברות), אבל נכשלים בהפגנת ידע מפורש של מבני שפה אחרים (כגון: עקרונות של תורת הקול). בנוסף, נראה כי סטודנטים להוראה מחזיקים בתפיסה השגויה הנפוצה שדיסלקציה היא פגם בתפיסה החזותית יותר מאשר בעיה בעיבוד הפונולוגי. במחקר נידונות השלכות לגבי מחקר עתידי ולגבי הכשרת מורים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya