האם ניתן לטפח סקרנות לאמנות בגני ילדים? – השפעת המבנה החברתי

מאת: Zehava Toren
מקור:
 
Attitude Towards Artwork in the Israeli Kindergarten and the Reproduction of Social Status, Studies in Art Education.  Winter 2007. Vol. 48, Iss. 2;  pg. 172, 17 pgs.
 
מחקרה המעניין של זהבה תורן בדק עמדות של גננות, ילדים והורים כלפי שילוב אמנות בגני ילדים בישראל. המחקר שנערך בגישה אתנוגראפית, ערך בדיקה בין גני ילדים שונים בישראל במטרה לבחון את השפעת הריבוד החברתי הקיים על עמדות כל הגורמים המעורבים. האם למבנה חברתי יש השפעה על עמדות וגישות לטיפוח הסקרנות האמנותית של ילדי הגנים. שני גני הילדים השונים שנחקרו מצויים באזור חיפה, האחד מייצג אוכלוסיה ישראלית מרקע סוציו-אקונומי נמוך והשני מייצג אוכלוסיה מרקע סוציו-אקונומי מבוסס וגבוה יותר באזור חיפה. במחקר ראיינו גננות, ילדים והורים. בגן אחד הפעילו הגננות גישה סמכותית מאד להפעלת הילדים ובגן השני הפעילו הגננות גישה יצירתית יותר ליצירת סקרנות והפעלת הילדים. עם זאת, גם בקרב אוכלוסיית גן הילדים (הורים וגננות) שנמנה על אוכלוסיה חלשה בחיפה נמצאו עמדות חיוביות להפעלת ילדים בגישה יצירתית –אמנותית בגן הילדים. 

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  הייתי רוצה לקרוא יותר, בימים אלה לומדת ללימודי דוקרטוראט ואני מעוניינת לעשות מחקר בתחום.אשמח לקבל עוד אינפורמציה.

  פורסמה ב 16/10/2011 ע״י ענת עין גדי

  הייתי רוצה לקרוא יותר, בימים אלה לומדת ללימודי דוקרטוראט ואני מעוניינת לעשות מחקר בתחום.אשמח לקבל עוד אינפורמציה.

  פורסמה ב 16/10/2011 ע״י ענת עין גדי

  זהו תחום עליו אני עושה מחקר אשמח לקבל עוד אינפורמציה.

  פורסמה ב 11/09/2013 ע״י זהבה עטיה
  מה דעתך?
yyya