האם יום לימודים ארוך בגן מפחית את קשיי היום-יום של ההורים?

Stover, K., Pelletier, J. (2018). Does full-day kindergarten reduce parenting daily hassles? Canadian Journal of Education, 41 (1), 276-300

קשיי היום-יום של הורים בכל הנוגע לגידול ילדים בגיל הרך משפיעים על רווחת ההורים ועל יחסיהם עם ילדיהם. מחקר זה בוחן האם ישנם הבדלים בין קשיי היום-יום של הורים לילדים המשתייכים למסגרות גני ילדים בהם מיושם יום לימודים קצר לעומת מסגרות בהם מיושם יום לימודים ארוך. החוקרים שיערו שהורים לילדים השוהים זמן רב יותר בגן יחוו פחות קשיים הקשורים לחינוך וטיפול בילדיהם, אך המסקנה הכללית אליה הגיעו היא שאין כך הדבר. הורים לילדים במסגרות של יום לימודים קצר או ארוך דווחו על רמות דומות של קשיי יום-יום.

המחקר נערך בעקבות הטמעת יום לימודים ארוך בגני ילדים בקנדה. השתתפו בו 449 הורים לילדים אשר נרשמו למסגרות הכוללות יום לימודים קצר או ארוך. ההורים נשאלו על חוויותיהם בהתמודדות עם קשיי היום-יום הקשורים בגידול ילדים בגיל הרך. כמו כן, חולק שאלון דמוגרפי שכלל בין היתר שאלות אודות תעסוקת והשכלת ההורים ואודות שפת אימם של הילדים.

מן המחקר עלה שאין הבדל משמעותי בין רמות קשיי היום-יום עליהם דווחו הורים לילדים בגני ילדים בהם יש יום לימודים ארוך ובין אלו שילדיהם במסגרות של יום לימודים קצר. עם זאת, ניתוח הנתונים הדמוגרפיים העלה שיש התאמה בין רמות נמוכות של קשיי יום-יום של הורים העובדים במשרה מלאה ובין השתייכות ילדיהם לגני ילדים עם יום לימודים ארוך.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

בעיות ביישום יום לימודים ארוך

יום לימודים ארוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya