האם התוכניות האלטרנטיביות להכשרת מורים בארה"ב נבדלות מתוכניות ההכשרה הרגילות ?

מאת: Bess Keller

מאז שנת 2000 התרחבו התוכניות האלטרנטיביות להכשרת מורים בארה"ב והן מכשירות כיום כשליש מהמורים החדשים בארה"ב . יחד עם זאת, בחינה לעומק של מסלולי ההכשרה האלטרנטיביים להכשרת מורים מגלה כי מבחינת המהות, מרביתם אינן לאמיתו של דבר תכניות חלופיות לתוכניות ההכשרה הרגילות .

עפ"י הדו"ח של מכון Thomas B. Fordham Institute משנת 2007 מרבית התכניות האלטרנטיביות אינן מגשימות את מטרותיהם לגייס מועמדים מוכשרים שביקשו להחליף ייעוד ומקצוע. הם מציעים , אמנם , מסלול הכשרה מעשי ומהיר להוראה בכיתה , אך המועמדים המגיעים אינם בהכרח כאלו שביקשו ייעוד בהוראה כתחליף לעבודה הרגילה שלהם. המחקר בחן באופן שיטתי 49 תכניות אלטרנטיביות שונות להכשרת מורים ב11 מדינות בארה"ב.

המחקר ממליץ ליצור שידוד מערכות בתכניות הלימוד של התכניות האלטרנטיביות להכשרת מורים, להעלות את סף הקבלה ולהשקיע מאמצים רבים יותר על מנת להבדיל את התכניות שלהם מהתוכניות הקיימות בהכשרת המורים הרגילה.

 מקורות המידע :

Keller B. TEACHER CERTIFICATION. Education Week [serial online]. September 19, 2007;27(4):4.
Hermes J. Report Faults Programs That Certify Teachers. Chronicle Of Higher Education [serial online]. September 28, 2007;54(5):A22

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya