האומנם טירונים בהוראה? מניעים ומסוגלות עצמית של הבוחרים בהוראה כקריירה שנייה

עמנואל-נוי, ד' ווגנר, ת' (2015). האומנם טירונים בהוראה? מניעים ומסוגלות עצמית של הבוחרים בהוראה כקריירה שנייה. דפים, 61, 112-82.

המחקר נערך בקרב בוגרי תכניות להכשרת אקדמאים להוראה (בת"ה) ותכניות ייחודיות אחרות, ומטרותיו היו לבחון ולאפיין את מגוון הסיבות והמניעים לבחירה בהוראה כקריירה שנייה, כמו גם את תחושת המסוגלות העצמית של הבוגרים להתמודד בהצלחה עם אתגרי ההוראה והחינוך.

המחקר מערב גישות כמותיות ואיכותניות, וכֵליו כוללים: שאלון סגור לאפיון תפיסות מסוגלות עצמית, שאלון חצי-מובנה לאפיון המניעים לבחירה בהוראה וראיונות עומק אישיים במדגם של נחקרים.

נמצא כי בין המניעים לבחירה בהוראה בולטים המניעים הפסיכולוגיים והמניעים החברתיים-אידאולוגיים. אשר לתחושת המסוגלות, נמצא כי בתחום משימות ההוראה היא הגבוהה ביותר, ואילו בתחום המעורבות וההשפעה בארגון תחושת המסוגלות נמוכה ביותר. כמו כן, נמצא הבדל במסוגלות בין הקבוצות בנוגע ליחסי הסמכות וההשפעה מורה-תלמיד.

ממצאי המחקר עשויים להשפיע על תפיסותיהם של מקבלי ההחלטות במערכת החינוכית באשר למקומם ולכדאיותם של נתיבים ייחודיים להכשרה להוראה, כאלה המסייעים לקלוט הון אנושי איכותי הבוחר לעסוק בהוראה ורואה בה פרופסיה "עם ייעוד".

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

גורמי משיכה ודחיה בבחירת מקצוע ההוראה


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  כיצד ניתן להשיג את המאמר המלא

  פורסמה ב 28/09/2022 ע״י קרונוס

  אשמח לקבל את המאמר המלא.

  פורסמה ב 28/09/2022 ע״י קרונוס

  מעוניינת לקבל את הפרטים הבביליוגרפיים של מאמר זה. בעיקר מהי ההוצאה? האם זה נכתב בעיתון?תודה רבה מראש

  פורסמה ב 25/03/2018 ע״י רבקה ש.
  מה דעתך?
yyya