דרכי הוראה לשיפור הכרות האותיות בגני ילדים

Stanley, L., Finch, M., (2018). Instructional strategies to enhance alphabet knowledge in kindergarten. Journal of Teacher Action Research, 4 (2), 31-46

הכרת אותיות וזיהוי צליליהן חשובים להתפתחות יכולות הקריאה של ילדים. המאמר מתאר מחקר פעולה שבוחן האם יישום שתי דרכי הוראה חדשות יחולל שיפור ביכולת ילדי גן לזהות אותיות וצליליהן. נמצא שתלמידי גן אשר התקשו בזיהוי אותיות וצלילים שיפרו משמעותית את יכולותיהם בעקבות יישום שיטות הוראה שונות במסגרת קבוצות קטנות.

במחקר השתתפו עשרה תלמידי גן בארה"ב אשר לא הצליחו לזהות יותר מעשר אותיות קטנות או גדולות בתחילת שנת הלימודים. יושמו שתי שיטות הוראה: הראשונה היא פעילות יומית באמצעות ספר לזיהוי אותיות וצלילים במסגרת עבודה עם קבוצות קטנות המונות כחמישה תלמידים בקבוצה. השיטה השניה היא פעילות יומית של כתיבת אותיות. כל פעילות נמשכה 15 דקות לכל הפחות. 

בעקבות יישום שיטות הוראה אלו במהלך שנת הלימודים, חל שיפור משמעותי ביכולות התלמידים המתקשים בזיהוי האותיות וצליליהן. החוקרות מציינות שלאחר החודש הראשון ליישום מחקר הפעולה, הילדים עדיין התקשו בזיהוי האותיות. אך לאורך זמן ועם עבודה יומית, הילדים התגברו על הקשיים כך שבסוף שנת הלימודים הם הכירו את האותיות וצליליהן. כמו כן, עם הזמן הילדים בחרו בעצמם לקרוא בספרי האותיות ולהשתתף בפעילויות ומשחקים שנועדו לשפר את הכרות האותיות וצליליהן.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת:

שיטה חדשה להוראת קריאה

איך ילדים חזותיים לומדים לקרוא? צריך הוראה 'קצת' אחרת...

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya