דפוסי תקשורת בין מורים בתחילת דרכם המקצועית והורים

מקור:

 Proceedings of the fourth conference on teacher education June 23-27, 2002. Achva college of education, Israel

אחד הקשיים של המורה המתחיל נוגע למערכת היחסים עם ההורים. אחד היבטים בסוגיה רגישה זו היא הקושי של המורים לשתף הורים בחיי הכיתה מבלי שהמורה יחוש מאויים כמי שנתון לבחינה מדוקדקת מצדם.

מאמר זה מבוסס על מחקר שבדק את דפוסי התקשורת בין מורים בתחילת דרכם המקצועית לבין הורים , על מנת לבחון את ההשלכות של פרשנות המסרים התקשרותיים על תפקודם של המורים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya