דילמות של מורים מאמנים בישראל

Lily Orland-Barak; Roseanne Kheir-Farraj; Ayelet Becher. " Mentoring in Contexts of Cultural and Political Friction: Moral Dilemmas of Mentors and Their Management in Practice", Mentoring & Tutoring, 2013 VOL. 21 NO. 1 ,pp.76-95. מאמר זה בוחן את אופיין של הדילמות של מורים מאמנים משלוש קבוצות לאומיות שונות (יהודי, דרוזי וערבי), שבהן הם נתקלים בעבודתם בבתי ספר ערביים ישראליים, כיצד הם מנהלים דילמות אלה בפועל וכיצד האופי של דילמות מסוימות עשויות להתקשר לאסטרטגיות הניהול שלהם.

בהינתן ההקשר הרב-תרבותי והקונפליקט הפוליטי של החברה הישראלית, קריאה פוליטית ותרבותית של הדילמות של מורים מאמנים חושפת שהמפגש והניהול של המורים המאמנים עם דילמות חוזרות ונשנות נעוצים בסוגיות פוליטיות ותרבותיות בדרך שנראה שמעכבת את פרקטיקת האימון שלהם.

תכניות הכשרה עבור מורים מאמנים צריכות להדגיש את המודעות של המורים המאמנים לתרבות שלהם ושל המתאמנים שלהם כדי ליישם פרקטיקה שמגיבה מבחינה פוליטית ותרבותית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

חקר תפישות התפקיד ותחומי האחריות של מורים מאמנים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya