דיאלוג יצירתי – הניסוי בבית הספר הניסויי רמות חפר

מקור: כנס בחינוך ניסויי, גישות אלטרנטיביות בהוראה והכשרה המכללה האקדמית בתל-חי,  2000.

תיאור כללי של בית הספר והניסוי

רמות חפר הוא בית ספר תיכון אזורי שש שנתי הממוקם בעמק חפר. בשנת תש"ס לומדים בבית הספר 655 תלמידים, בכתות ז' – י"ב, שליש מתוכם מהישוב בת חפר, שליש מקיבוצי הסביבה, והשאר מכפר יונה וישובים אחרים בעמק חפר. בשנת תשנ"ז היה בית הספר במעמד של בית-ספר קדם-ניסויי, ובשנת תשנ"ח קיבל הכרה כבית ספר ניסויי.

תש"ס היא השנה השלישית לניסוי, המופעל בכל הכתות מ - ז' ועד י"ב, בכל מקצועות הלימוד.

הניסוי ברמות חפר הוא תהליך של למידה בדיאלוג יצירתי. הוא נבנה מתוך האידיאולוגיה של בית הספר הדוגלת במתן יחס אישי לכל תלמיד וקידומו כלומד עצמאי, כחוקר וכיוצר. הדיאלוג עומד בבסיס כל העשייה הבית ספרית ומשפיע על מרקם היחסים בין תלמידים, מורים והורים.

תהליך הלמידה בשיטת הדיאלוג היצירתי מתקיימת בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, בכל מקצוע או שילוב מקצועות.

 ביצוע הלמידה בתהליך הדיאלוג היצירתי

-         התלמידים נחלקים לקבוצות קטנות (עד 3 תלמידים).

-         כל קבוצה מבצעת עבודת חקר בנושא שבחרו התלמידים מתוך מבחר הנושאים הקשורים לחומר הלימודים.

-         כל הקבוצות מגדירות, ביחד עם המורה, את הקריטריונים להערכת הלמידה ותוצאותיה.

-         התלמידים מחפשים מידע על הנושא שבחרו, ונעזרים גם במומחים בתחום הדעת.

-         כל קבוצה מכינה עבודה כתובה על פי דרישות התואמות את גיל הלומדים.

-         כל קבוצה מכינה, בנוסף, תוצר יצירתי המשקף תובנות ומסקנות אישיות שרכשו התלמידים במהלך עבודתם.

-         כל קבוצה מציגה את העבודה והתוצר בפני תלמידים, הורים ואורחים.

-         תהליך הלמידה ועבודת התלמידים מוערכים על ידי המורה והתלמידים עצמם.

 תהליך הלמידה המתואר לעיל, מתקיים בכל המקצועות והגילאים.

 מיומנויות מטא-קוריקולריות הנרכשות בהליך הלמידה בדיאלוג היצירתי

בתהליך העבודה המתואר לעיל, רוכשים התלמידים מגוון גדול של מיומנויות-על, או מיומנויות לטווח החיים (Life Long Learner Traits), שיישומן חוצה את גבולות תחומי הדעת המסורתיים. להלן מספר מיומנויות כאלה:

-         טיפוח עצמאות מחשבתית וביטחון עצמי.

-         פיתוח חשיבה גמישה והסתגלות לשינויים פנימיים וחיצוניים.

-         פיתוח יצירתיות.

-         שיפור הכרת היכולת האישית, דרכי למידה ופתרון בעיות מועדפים.

-         מיומנויות עבודה בצוות.

-         ניסוח עמדות, הבעתן, הצגתן והגנה עליהן.

-         יכולת מיקוד בשאלות חקר.

-         איסוף מידע.

-         הפיכת מידע לרלוונטי עבור התלמיד.

 בחינות בגרות על פי עקרונות תהליך הלמידה בדיאלוג יצירתי

בשנת תש"ס הורחב הניסוי והוא מופעל כבר ב - 6 בחינות בגרות, החל מכתה י':

גיאוגרפיה, ערבית, מחול, תיאטרון ואמנות, כל אלה בהיקף של 5 יחידות לימוד, והיסטוריה בהיקף של יחידה אחת. במקצועות אלה, התלמידים מבצעים פרוייקט חקר, מגישים עבודה כתובה ותוצר. את המחקר והתוצר הם מציגים בפני בוחן חיצוני. ההערכה נעשית בשילוב של הבוחן החיצוני, המורים, והתלמידים.

בשנת הלימודים הבאה יורחב היקף בחינות הבגרות ברוח הדיאלוג היצירתי.

 השפעת הניסוי על כלל המערך הבית ספרי

לניסוי יש השפעה ניכרת על כל השותפים בבית הספר (כפי שמעיד דו"ח ההערכה שהוכן בשנה שעברה) באופן הבא:

המורים - נהנים מגיוון בעבודת ההוראה, מגיבוש הצוות וממוטיבציה גבוהה יותר.

התלמידים - נחשפים ללמידה חווייתית ויצירתית ולנושאי לימוד בהם הם מגלים עניין. כמו כן, רוכשים הלומדים כלים רבים נוספים, שיסייעו להם בחייהם בעתיד.

ההורים - שותפים בעשייה הבית ספרית, מוזמנים לצפות בתוצרי הלמידה המוצגים בבימות השיתוף, משמשים כמומחים ולוקחים חלק במעקב ובקביעת דרכי הלימוד.

 השפעת הניסוי על כלל מערכת החינוך

הניסוי ברמות חפר עשוי לפעול בכל בית ספר שמוכן להתמודד עם דרכי למידה אלטרנטיביות.

היתרון של תהליך הלמידה בדיאלוג יצירתי הוא בכך, שאפשר להכילו על כל הכתות ובכל המקצועות.

בכתות הצעירות, מכינים את התלמידים לרכישת מיומנויות למידה נוספות ובכתות הבוגרות, הם יכולים ליישם את מה שלמדו בדרך המיוחדת בה נערכות בחינות הבגרות, דרך הלוקחת בחשבון את תהליך הלמידה ואת התוצאות האישיות של כל תלמיד.

 השפעת הניסוי על תרבות ההוראה בבית הספר

בדרך הלמידה הדיאלוגית, המורה משנה את תפקידו המסורתי באופן הבא:

-   הוא הופך למנחה ומנווט ולא למקור הידע.

-  האחריות ללמידה עוברת מהמורה אל התלמידים.

-   המורה צריך להיות בעל יכולת עבודה רב ערוצית, כדי לסייע לצוותים שונים בנושאים שונים, בו זמנית.

-   המורה הופך לשותף בלמידה של התלמידים, הלומד מהם ומהחומרים שהם מביאים.

-   המורה נדרש להיות יצירתי ולכוון את התלמיד ליצירתיות.

-   המורה נדרש להיות גמיש ובעל יכולת הסתגלות למצבים שונים.

-   המורה נדרש ליצור קשר אישי עם כל תלמיד ותלמיד ולהכיר את נטיותיו והדרך הנכונה לסייע לו.

-  המורה מפתח יחסי גומלין חדשים עם מורים מתחומי דעת שונים.

-    המורה מפתח יחסי גומלין הדוקים עם הספרייה, מורי האומנויות השונות וצוות המחשבים.

-   המורה הופך לשותף של תלמידיו, לפעמים מעמדת נחיתות, שלא כהרגלו.

 אפילו חדר המורים עובר שינוי בעקבות הניסוי

חדר המורים משתנה לחלוטין בבית הספר, שבו מתקיים דיאלוג מתמיד בלמידה ובמערכת היחסים הכללית.

-   המורים נדרשים לשיתוף פעולה ביניהם, גם אם אינם באים מאותו תחום דעת.

-   נוצרים צוותי מורים חדשים, בהתאם לתכנית הלמידה המשתנה.

-   המורים הופכים למומחים לא רק בתחום הדעת שלהם, אלא גם בתחומי המומחיות האישיים שלהם.

-   המורים נעזרים זה בזה על פי הכישורים השונים שלהם, ולא רק בתחום הדעת.

-   המורים לומדים לשתף פעולה עם ההורים ולקבל אותם כשותפים אמיתיים.

-   המורים לומדים לקבל גם את התלמידים כשותפים ולקבל את דעתם וביקורתם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya