דברים שרואים מכאן לא רואים משם: אחריותם ומעורבותם של מנהלים וחונכים בהתמחות בהוראה

שוובסקי, נ', גולדנברג, ג', שץ-אופנהיימר, א' ובסיס, ל' (2015). דברים שרואים מכאן לא רואים משם: אחריותם ומעורבותם של מנהלים וחונכים בהתמחות בהוראה. דפים, 59, 141-115.

מנהלים ומורים חונכים ממלאים תפקיד מרכזי בהצלחתם של מורים מתחילים להשתלב בבית הספר. לפי חוזר מנכ"ל בנושא ההתמחות בהוראה (חוזר מנכ"ל תש"ע/1(ב)), המנהל אחראי אדמיניסטרטיבית ופדגוגית לתהליך ההשתלבות של המורה המתחיל בבית ספרו; בהתאם לכך עליו להיות מעורב בתהליך ההתמחות באופן פעיל, לתמוך במורה המתמחה ולהעריך את תפקודו.

באותו החוזר מצוין כי על המורה החונך להוות דמות פדגוגית מרכזית עבור המורה המתחיל, לתמוך בו ולהעריך את תפקודו (מקצועית ואישית). מטרת המאמר היא להתחקות אחר תפיסת אחריותם ומעורבותם של מנהלים ושל חונכים בהתמחות בהוראה.

הנתונים נאספו באמצעות שני שאלוני מחקר נפרדים לדיווח עצמי (מקוונים, אנונימיים ובתפוצה ארצית), אשר בדקו את עמדותיהם של מנהלים וחונכים בנושאי החונכות וההתמחות. המשיבים היו 222 מנהלים שבבתי ספרם התקיימה התמחות בהוראה בשלוש השנים שקדמו למילוי השאלון, כמו גם 765 מורים שעסקו בחונכּות בשנה אשר קדמה למילוי השאלון.

ממצאי המחקר מצביעים על שונּות בתפיסות המנהלים והחונכים בכמה תחומים: אחריותם ומעורבותם בהתמחות בהוראה; בחירת החונך; נושאי ההכשרה המרכזיים אשר צריכים להיכלל בקורסי החונכים; משימותיהם בתהליך ההתמחות בהוראה; והשפעתם על הצלחת ההתמחות. המחקר מהווה דוגמה לבדיקת גבולות אחריותם של המנהל והחונך בהתמחות בהוראה.

מומלץ לבחון שוב ולקבוע את תפקידם של מנהלים וחונכים בהתמחות בהוראה, כמו גם להגביר את מודעותם של המנהלים לחשיבות אחריותם ומעורבותם בהתמחות.

לגיליון המלא של דפים, 59

ראו גם:

יעילות ההכשרה של מורים מאמנים/חונכים

רכיב החונכות בהתמחות בהוראה (קורסי חונכות) מנקודת מבטם של מנהלי בתי ספר

מתח, קונפליקטים ומורכבות בתפקיד החונכות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya