גישת הכיתה ההפוכה והשפעתה על חוויית הלמידה של הסטודנטים

Awidi, I. T., Paynter, M. (2019). "The impact of a flipped classroom approach on student learning experience", Computers & Education, Volume 128, 269-283

למאמר המלא

לקריאה נוספת

שימוש בכיתות הפוכות בהשכלה הגבוהה: סקירת ספרות

50 אלטרנטיבות להרצאה פרונטלית

 

"שיעור הפוך", "הוראה הפוכה" או "כיתה הפוכה" (flipped classroom) היא גישה פדגוגית לפיה התלמידים או הסטודנטים לומדים חומרים חדשים באופן עצמאי לפני השיעור הכיתתי. בשלב למידה זה מקובל לפנות לאמצעים ממוחשבים כגון הרצאות מצולמות ומוכנות מראש, שאלונים מקוונים, סרטונים ואמצעים פדגוגיים אחרים. בשלב הלמידה השני, בכיתה, התלמידים מבצעים מטלות שונות, באופן פרטני או בקבוצות, כך שהמורה או המנחה יוכל לפקח, לסייע ולהנחות באופן אישי את תלמידיו.

המאמר מתאר את השפעתו של קורס ביולוגיה לתואר ראשון בגישת הכיתה ההפוכה על הסטודנטים ועל מנחה הקורס. המידע נאסף באמצעות שאלונים שמולאו על ידי הסטודנטים וראיונות מובנים עם מנחה הקורס וחקרו את מידת ההשפעה של חמישה מרכיבים של השיטה על חוויית הלמידה וההוראה ועל שביעות הרצון של המשתתפים. חמשת המרכיבים שנבדקו הם: גישה לאינפורמציה, הערכה ומשוב, בניית ידע, תמיכה ומוטיבציה, השתתפות ושיתוף פעולה.

באופן כללי הסטודנטים דיווחו על רמה גבוהה של שביעות רצון מהשיטה, אך לא כל הפעילויות זכו לאותה הערכה, הן מצד הסטודנטים והן מצד המנחה. אחד הממצאים החשובים שעשוי לסייע בתכנון עתידי הוא דיוק הקשר החיובי בין שלושה אלמנטים המרכיבים את הקורס - גישה לאינפורמציה, הערכה ומשוב, ובניית ידע - לבין תחושת הביטחון של הסטודנטים, המוטיבציה ומידת מעורבותם. לעומת שלושה מרכיבים אלה, השניים הנותרים - תמיכה ומוטיבציה והשתתפות ושיתוף פעולה - זכו לציונים נמוכים יותר, כלומר, הסטודנטים היו פחות שבעי רצון מהם והם תרמו פחות לתחושת הביטחון, למוטיבציה ולמידת המעורבות של הסטודנטים בקורס. מסקנת המחקר היא שיש לשפר ולדייק את שני המרכיבים ה"חלשים" של השיעור ההפוך, במיוחד את ההרצאות המוקלטות מראש ואת מבנה הפגישות הכיתתיות על מנת להתאימם באופן טוב יותר לסטודנטים וכדי לשפר עוד יותר את חוויית הלמידה.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya