גישות, דרכי הוראה – למידה ומסגרות לימוד שיכולות לקדם הישגי תלמידים בסיכון

מקור: ירחון לקידום מנהיגות מקצועית, מקצוענות ומצוינות במינהל הבית-ספרי בחינוך היסודי, גיליון מס' 13 , תשס"ו (האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך).

הגורמים המשפיעים על הישגי תלמידים בסיכון :

א. גישות : הגישה הביהביוריסטית, הגישה הקונסטרוקטיביסטית וגישת ההוראה המתואמת.
ב. דרכי הוראה- למידה: למידה שיתופית, הוראה למידה מותאמת וחונכות.
ג. ארגון הלומדים: מסגרות בעלות הרכב תלמידים הומוגני והטרוגני מבחינת ההישגים בלימודים.

בסקירה מוצגים באופן מתודי מסקנות ממחקרים שונים בנושאי הגורמים המשפיעים על הישגי תלמידים בסיכון.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya