גישה מודעת לקונפליקט עם ההורים

Rappaport, Nancy. " A mindful approach to parent conflict", American School Board Journal; Sep2012, Vol. 199 Issue 9, p20-21.

המאמר דן באסטרטגיות עבור המורים שמאפשרות להם לחזות ולפזר קונפליקטים עם ההורים באספות הורים.

המחברת דנה בהשפעה של שפת הגוף של המחנכים על נימת הקול בתקשורת בין הורים למורים, בחשיבות של פנייה להורים ולאפוטרופוסים בשמותיהם כדי ליצור יחסים אישיים, כמו גם ההשפעה השלילית של התנהגות מתגוננת.

נושאים נוספים כוללים את השימוש באמפתיה בתקשורת בין הורים למורים, עימות והחשיבות של חיוביות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya