גורמי שחיקה בהוראה אצל מורים בשנות עבודתם הראשונות

 מקור וקרדיט :
פריצקר ודורית חן ." גורמי שחיקה בהוראה אצל מורים בשנות עבודתם הראשונות", עיון ומחקר בהכשרת מורים, מס' 12 , תש"ע 2010 ( כתב עת אקדמי של מכללת גורדון) .
 
המחקר נועד לבחון  את גורמי השחיקה בהוראה אצל מורים בשנות עבודתם הראשונות כדי להיטיב להבין  את תהליך קליטתם בראשית דרכם במערכת. אוכלוסיית המחקר כללה  12 מורות מבית ספר יסודי ומחטיבת הביניים, שכתבו  נרטיבים בנושא השחיקה כפי שחוותה על ידה.  מניתוח הממצאים עולה כי כבר בשנות עבודתן הראשונות של המורות המספרות הן חוו שחיקה שגרמו לרוב לפרוש מעבודת ההוראה. ניתוח שרשרות הנרטיבים העלה שלושה גורמי שחיקה: עומס ואינטנסיביות בעבודת ההוראה – גורם שמקורו בתחום העיסוק עצמו על כל המשתמע ממנו, יחס נעדר אמפתיה של ההנהלה והעמיתים אל המורות המתחילות בייחוד על רקע סיטואציות בעלות היבט אישי אינטימי- גורם שמקורו ביחסי מורה-מערכת והלם המציאות שחוות המורות בראשית דרכן. הממצאים מלמדים על מצוקה רגשית שחוו המורות המספרות בראשית דרכן בעבודת ההוראה, ומצביעים על הצורך בהכרת צרכים התפתחותיים משתנים של מורים מתחילים ובמתן מענה בתוכניות הכשרה וקליטה. המענה צריך להינתן להיבטים אפקטיביים רגשיים, תוך דגש על דרכי התמודדות ועיבוד רגשות. מסקנות המחקר מחדדות את הצורך לבחון את סוגיית השחיקה בהוראה אצל מורים בשנות עבודתם הראשונות כדי להטיב להבין את תהליך קליטתם בראשית דרכם (דרורה פריצקר , דורית חן )  
מהמחקר עולה כי העומס המוטל על המורה נובע מהיעדר מידע על היקף האחריות שבתפקידן ועמימות לגבי הדרישות מהן. על רקע זה, קובעות החוקרות, ייתכן שנכון יהיה לשלב בתכניות הכשרת המורים פרק הוליסטי שיציג את מקצוע ההוראה כמכלול , שסך כל המחויבות הנגזרות ממנו יתבהרו לפרח ההוראה עוד בעת הלימודים וההכשרה. לדבריהן , נכון יהיה לאפשר לפרחי ההוראה להרכיב ולבנות מכלול זה , כך שהם עצמם ייצקו לתוכו תוכן .
החוקרות סבורות , שיצירת צוותי עבודה שישולבו בהם מורים חדשים לצד ותיקים , ושתתקיים במסגרתם עבודת תכנון והכנה של הוראה באופן מתואם ושיתופי – תקל על תחושת העומס ותקנה למורים המתחילים תחושה שהם אינם לבד.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya