בתי ספר בארה"ב עם מערכות הערכה מתוקשבות אנליטיות

במדינה כמו ישראל ( וגם ארה"ב) שהמילה הערכה פירושה המעשי הוא בחינות הישגים סטנדרטיות כדאי להכיר גם את הגישות המתקדמות לביצוע הערכה בית-ספרית יעילה ואמינה. בין הגישות המקוריות והמעשיות להערכת תלמידים כדאי לראות את הפתרון של רשת בתי הספר charter school network DSST Public Schools בארה"ב. מרבית בתי הספר האלו הם בתי ספר בזיכיון המדגישים לימודי מדע וטכנולוגיה ואוכלוסיית התלמידים בהם נמנים על אוכלוסיות חזקות וחלשות כאחת.

 כך לדוגמא , לביה"ס School of One ברשת בתי הספר הזו יש מערכת הערכה כלל בית-ספרית ממוחשבת המסוגלת לזהות נקודות חוזק וחולשות של תלמידים יחידים או קבוצות בכיתה. באמצעות המערכת המורים וגם התלמידים יכולים לראות את תחום השיפור החוץ והמורים יכולים להתאים את ההוראה שלהם לקבוצות תלמידים אלו הזקוקים לסיוע נוסף. המורים משתמשים במידע מתוך בסיס הנתונים הממוחשב על מנת לבנות מערכי שיעור חדשים תוך קבלת החלטות האם להשקיע יותר זמן בנושא לימודי כלשהו או להפנות יותר זמן להוראה יחידנית עם קבוצת תלמידים קטנה. אותו בסיס נתונים ממוחשב מסייע גם להנהלת רשת בתי הספר לנתח את נתוני ההוראה של המורים והתקדמות ביה"ס. מנכ"ל רשת בתי הספר הוא Bill Kurtz אשר השקיע רבות במערכת ההערכה המתוקשבת ושכר גם יועצי הערכה בחינוך לטובת המורים.

מקור וקרדיט : Future Schools

ראה גם :

הערכות מתוקשבות בביה"ס הווירטואלי בארה"ב

למידע נוסף אודות ביל קורץ :

Bill currently serves as the CEO of DSST Public Schools, a charter school management organization that is opening five secondary schools in Denver serving 4,000 students in the next five years. Bill was the Founding Head of School of the Denver School of Science and Technology (DSST), a secondary school that is the flagship school of DSST Public Schools. The school has become an exemplar for high school reform and a leader in STEM education nationwide. The combination of the school's highly significant year-to-year student learning growth, extraordinarily diverse student population, innovative school culture, and 100% college acceptance rate for its graduates has made DSST a change agent for local public schools and a destination for high school reformers from all over the country. In 2008, Bill was named one of 25 champions of public education in Denver over the last 25 years by the Public Education Business Coalition. He currently serves on the Advisory Council of the University of Southern California’s Rossier School of Education MAT program.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya