בשבילים, בדרכים, בצמתים

בספר זה מוזמנים הקוראים למפגש ייחודי עם סיפורי חיים אותנטיים של מורי מורים, גברים ונשים, יהודים וערבים, העוסקים בהוראה ובמחקר בתחומים שונים במדעים או בספרות.
ייחודו של הספר טמון לא רק בשיתוף הפעולה בין הכותבות - חוקרת בתחום המדעים וחוקרת בתחום הספרות - אלא בהצעת הכותבות לקריאה פרשנית של סיפורי החיים (המוצגים כפרופילים או כווינייטות).
הניתוח והפרשנות מוצגים מבעד לשש עדשות שונות: הראשונה כוללת את פירוט התמות שעלו בסיפורי מורי מורים;  השנייה היא ניתוח של סיפורי החיים מבחינה ספרותית; השלישית היא ניתוח משווה בין הוראת מדעים לבין הוראת ספרות; הרביעית היא ניתוח תהליך התפתחות המקצועית של מורי המורים, נוכח הסיפורים ותוך זיקה לתיאוריות על התפתחות מקצועית, שינוי ושינוי תפיסתי. החמישית היא הקבלה בין סיפורן האישי של הכותבות האישי של הכותבות לסיפורי החיים השונים; לבסוף, מציעות הכותבות מודל דינאמי שהוא מסקנה מסכמת של הסיפורים, בזיקה לתיאוריות שנסקרו בספר.
ההתבוננות המורכבת בסיפורים הביאה את הכותבות למסקנה כי למרות השונות בקולותיהם של המספרים, המכנה המשותף לכולם - כמי שמכשירים להוראה - הוא תפיסת תפקידם כגורם מרכזי בתהליכי התפתחות המקצועית שלהם ובתהליכי שינוי או שינוי תפיסתי שעברו. המודל שעיצבו הכותבות מייצג מוחשית את היחסים הדינאמיים המתקיימים בין תופעות, שלא קישרו ביניהן בעבר, כמו הקישור בין שינוי תפיסתי להתפתחות מקצועית והצגת שינויים דינאמיים בתפיסת התפקיד כגורם מרכזי להתפתחות מקצועית.
הספר פונה למתודולוגיה המסתייעת בסיפורי חיים של מורי מורים. ייחודו של הספר טמון לא רק בשיתוף הפעולה בין המחברות – חוקרת מדעים  וחוקרת ספרות אלא בניסיונן להציע נקודת מבט המשלבת מחקר וכתיבה נרטיביים, עם כתיבה מחקרית המקובלת במחקר כמותי ובמחקר בספרות. הספר העוסק בסיפורי חיים של מורי מורים למדעים ומורי מורים  לספרות חורג מתחום העיסוק בחינוך, וחודר לתחום עיסוקם של אנשים שעובדים עם אנשים בפרופסיות אחרות. המתעניינים בתהליכי התפתחות מקצועית יוכלו למצוא בו נקודת מוצא לחשיבה ולהתפתחות. הספר הוא זימון  לקריאה שהוא "מסע דיאלוגי" שעשוי לעמת את הקורא עם דרכים שבהן צעד , עם שבילים שבהם חיפש דרך ועם צמתים שבהם עמד בפני  הכרעות לא פשוטות  בחייו המקצועיים. דיאלוג קשוב עם הסיפורים יאפשר לקורא  לראות  מה שחווה במהלך מסע חייו , מנקודת מבט אחרת.
בעוד שלעצם המחקר פנו הכותבות כדי לשמוע סיפורי חיים על שינויים בחשיבה , מטרת כתיבת הספר היא לשמש מעין מערכת הגברה לקולותיהם של מורי המורים. סיפורי מורי המורים המובאים בספר מאפשרים הקשבה לשינוי מנקודת מבטו של מורה מורים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya