בריטניה : עד כמה מוכנים המורים ללמד תלמידים בעלי קשיי למידה או נכויות?

.Ofsted, (2008). How well new teachers are prepared to teach pupils with learning difficulties and/or disabilities?


מילות מפתח: הכשרת מורים, מורים מתחילים, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים,

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

זהו מסמך המסכם סקר של רשות ממשלתית (Ofsted ) לפיקוח ולהערכה בבריטניה שעקב אחר המסע של מורים מאז הכניסה להכשרה ועד סוף השנה הראשונה להוראה בשאלת הכשרתם להתמודד עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. נסקרו 16 תכניות הכשרה ו-70 בתי ספר ורואיינו 100 מתמחים ומורים מתחילים.

רוב התוכניות לאורך כל תקופת הלימודים וההתמחות הן בעלות שני מוקדים מרכזיים: הראשון - קישור ההוראה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים או נכויות לתחומים אחרים של לימודים מקצועיים כמו הערכה, ניהול התנהגות וארגון כיתה; השני – לימודים ממוקדים בדרכי הוראה לילדים בעלי צרכים מיוחדים ו/או נכויות. בתוכניות הטובות ביותר התמנה בעל תפקיד מיוחד ללימודים אלה, אם כי גם בהן הייתה הישענות רבה על תמיכת בית הספר.

ההישענות על בתי הספר בעניין זה התגלתה פעמים רבות כפוגעת במתמחים להוראה, שכן הם רכשו התנסות בתחומים המעניינים במיוחד את בתי הספר בהם עבדו, ולא במגוון רחב יותר של קשיי למידה ו/או נכויות שיש להיענות להם בדרך כלל, גם כדי לקבל רישוי על פי הסטנדרטים הנדרשים באנגליה.(ר' מסמך ב: www.tda.gov.uk/teachers/professionalstandards.aspx). הדבר הותיר אותם עם הכנה לקויה לקראת המפגש עם צרכי תלמידים בעלי היקף רחב של קשיים. ככלל בהערכות ובסקרים נמצא שהמוכנות של מורים חדשים בתחום זה הייתה מספקת(satisfactory) ומטה, אך לא יותר מכך.

כאשר ניתנה הכשרה טובה נמצא שהמתכשרים קבלו בסיס איתן בפדגוגיה המתייחסת לתלמידים בעלי קשיים. הם התוודעו לסטנדרטים הנדרשים, רכשו מיומנויות תקשורת, היו רפלקטיביים ובעלי יכולת לזהות מה קידם או עיכב למידה. מעל הכול, הם קיבלו אחריות להבטיח שכל התלמידים יתקדמו בלימודים.

בסקר שלפנינו נמצאה חולשה מרכזית במעקב אחר המורים מתקופת ההתמחות והלאה. כיום האחריות לכך מוטלת על המוסדות האחראיים  בבריטניה על התוכניות עד שהם מתקבלים למשרה הראשונה, לאחר מכן – היא עוברת לבית הספר ולרשויות המקומיות.

הממצאים המרכזיים בסקר הנוכחי היו:
א) ההישענות הגבוהה על בית הספר שייתן הכשרה לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים (להלן, בצ"מ) הובילה להבדלים משמעותיים באיכות הכשרה זו. התשומה של בתי הספר הייתה חלשה.
ב) פחות ממחצית מבתי הספר שנסקרו סיפקו תוכנית קליטה טובה להוראה של בצ"מ. בכמחצית מ-77 השיעורים שנצפו, שבהם הורו מורים חדשים, איכות הראה בתחום זה הייתה מספקת, ב-12 – בלתי הולמת.
ג) מתוך 16 המוסדות מספקי התוכניות, רק 10 סיפקו בתקופת הכשרה תוכנית טובה להוראת בצ"מ, 5 – מספקים,1 – בלתי הולם.
ד) התקיימו הבדלים משמעותיים בהוראה ובאיכותה בהשוואה בין כל טיפוסי תכניות ההכשרה ומישכן. בתכניות ההכשרה הניסיון היה לתת הכשרה איכותית בזמן שעמד לרשות מוסדות ההכשרה; כל הקורסים שנצפו היו ברמה של "מספקים" (satisfactory) במונחים של הכשרת מורה ללמד בצ"מ.
ה) ההכשרה היעילה ביותר פיתחה את ההבנה של המתכשרים/המתמחים לנושאים גנריים בתחום וגם הרחיבה הבנות אלה באמצעות העבודה והלימוד הנוספים.
ו) להוציא את המתכשרים/המתמחים עצמם, איש לא סקר את מסע הלמידה (מהכשרה ועד סוף שנת העבודה הראשונה). לא היו תיאומים להבטחת האיכות של המשכיות והתאמה בין בוני התוכניות ומפעיליהן (מוסדות ההכשרה) לבין בתי הספר.
ז) ההתמחות בתוך בתי הספר התמקדה לרוב בסולם העדיפויות שלהם. הדבר גרע מהתייחסות לצורך של המתכשרים בכיסוי רחב יותר של ידע וכשירויות מקצועיים כדי לעמוד בסטנדרטי- הליבה למורים חדשים.
ח) התפקיד של רשויות מקומיות בקליטת מורים חדשים תלויה במימון. הדבר הוביל לשונות גדולה מידי באיכות תכניות הקליטה ובמעקב אחריהן.

מן ההמלצות

נותני ההכשרה והפיתוח, כל שותפי ההכשרה והחונכות ובתי הספר צריכים:
1. להבטיח שבתוכניות ההכשרה יובהר למתכשרים מה צריכה לכלול התוכנית כדי שתכשיר אותם לעבוד עם ילדים בצ"מ בכיתותיהם.
2. להבטיח שהאחראים על מעקב אחר הקליטה יהיו מודעים למהות ההוראה הטובה לבצ"מ.
3. להדגים את הסטנדרטים המקצועיים המתייחסים להוראה וללמידה לעבודה עם בצ"מ כדי שתהייה לכידות גבוהה יותר בבדיקה אם הסטנדרטים הושגו.
4. להבטיח שהמעקב אחר איכות החונכות וההדרכה בהוראה בצ"מ תיעשה ע"י מומחה בתחום.
5. להבטיח שמיקוד בהוראת בצ"מ יחדור לקורסים המוצעים בהכשרה ובהתמחות ושהתכניות יכללו מפגשים העוסקים במיוחד בדוגמאות מעודכנות בתחום זה.
6. ידגישו את החשיבות של מנהיגות וניהול טובים של עבודה של מבוגרים אחרים(למשל, סייעות) כדי לשפר את הישגי התלמידים בצ"מ.
7. להבטיח הערכה סדירה יותר של מתן הכשרה זו בבתי הספר, כך שהם ישלבו קורסים ותוכניות שיקטינו את ההבדלים ביניהם באיכות הטיפול בנושא בקרב מתחילים.
8. להבטיח שמורים מתחילים יצוידו כך שיוכלו להעריך את יעילות השיעורים ואת יכולתם לקדם בצ"מ.
9. יספקו למורים המתחילים הזדמנויות להתכשר בצורה יעילה ולהתחיל את הנתיבה המקצועית שלהם כך שיקבלו בסיס איתן בכל הסטנדרטים המקצועיים כולל הוראה לבצ"מ.
המסמך מפרט את כל הסעיפים הנ"ל ומציג דוגמאות של מיומנויות, תכנים וגישות בתחום של הכשרת מורים לעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות.
דוגמה: המעבר מההכשרה לשנת העבודה הראשונה

תקופת ההתמחות
תכניות הקליטה שנמצאו הטובות ביותר התאפיינו בכך ש:
• היה בהן זיהוי תחומים שלא היה ביכולת בית הספר לתת למתמחים התנסות מספקת בהם, והם יזמו התנסויות בבתי ספר אחרים.
• המנהלים הדגישו את הערכת ההתקדמות של תלמידים בצ"מ. נעשו תצפיות בכיתות שהדגישו היבט זה והמורים הצליחו להעריך את היעילות של אסטרטגיות הוראה שונות בהן נקטו, ולבדוק עד כמה הן התאימו לרמות המיומנויות, הידע וההבנה של תלמידים אלה.
• היה ארגון טוב של העבודה עם מבוגרים אחרים (כמו סייעות) שלרובם ניסיון רב יותר מזה של המורים המתחילים בתחום. גם המורים המתחילים הצליחו לתכנן בצורה טובה את העבודה עם המבוגרים האחרים.

יש במסמך פירוט נוסף לגבי המשך העבודה בשנים הראשונות.
המסמך כולל גם הפניות לכמה פריטי ספרות בנושא.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya