בניית אמון הסטודנט בסביבות למידה מקוונות

Wang, Ye Diana. "Building student trust in online learning environments", Distance Education 35.3 (Nov 2014): 345-359.

כאשר הלמידה המקוונת ממשיכה למשוך תשומת לב ולשגשג כחלופה הלגיטימית להוראה בכיתה, מוסדות החינוך ומדריכים מקוונים ניצבים מול האתגר של בניית אמון הסטודנט בסביבות למידה מקוונות.

המאמר הנוכחי מציג ניסיון לפנות לאתגר על ידי זיהוי הגורמים הטכניים והחברתיים שעשויים להשפיע על תפיסת הסטודנטים לגבי האמינות של קורס מקוון ושילוב של גורמים למסגרת עבודה טכנית חברתית שניתן לתקף אותה באופן אמפירי.

המאמר מדווח על המתודולוגיה ועל הנתונים שהושגו מסקר נרחב שנערך באוניברסיטה אמריקנית.

המשוב מסטודנטים בעלי מוגבלויות נחקר בהמשך, ולתוצאות יש השלכות חשובות על הבנתנו לגבי הקבלה של סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים את הלמידה המקוונת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya