ללא ציונים: מדוע מתן ציונים ללומדים מערער את הלמידה (ומה לעשות במקום זאת)

מאת: Beatriz Moya

 Moya, B. (2021). Ungrading: why rating students undermines learning (and what to do instead). International Journal for Educational Integrity, 17(11)

ציונים הם חלק אינטגרלי ממערכת החינוך. לאחרונה, יותר ויותר אנשי חינוך מחזיקים בדעה שיש לבטל את השימוש בהם. מאמר זה סוקר את הספר 'ביטול ציון: מדוע מתן ציונים ללומדים מערער את הלמידה (ומה לעשות במקום זאת)', שערכה סוזן בלום.

הספר מספק יסודות תאורטיים ומעשיים למחנכים המוטרדים מהשימוש במערכת הציונים הנוכחית. הוא מציג המשגות, יישומים ורפלקציות של מורים באשר לביטול השימוש בה. הספר כולל תיאור התנסויות של מורים מתחילים ומנוסים כאחד המלמדים קורסים מגוונים במדעי הרוח, מדעי החברה, מתמטיקה, טכנולוגיה ומדעים בבתי ספר, אוניברסיטאות ומכללות בצפון אמריקה.

הספר עורך דיון מעמיק במודלים, פרקטיקות והתנסויות של הערכת לומדים, ומעודד את הקוראים לדמיין אפשרויות שונות להוראה ללא ציונים. זאת, מתוך הכרה במתחים ובאתגרים שחוו מורים ומרצים שהפחיתו את השימוש בציונים או ביטלו אותם כליל.

הספר מיועד לקהל מגוון, שכן הוא מסביר בשפה בהירה מושגים ותהליכים מורכבים תוך קישורם להוראה בשטח. הספר בנוי משלושה חלקים

 1. יסודות ומודלים: חלק זה מציג את רעיון ביטול הציונים ברמה התאורטית תוך קישורו להקשרי הוראה בשטח.
 2. שיטות: חלק זה מתאר חמישה יישומים שונים של אי שימוש בציונים.
 3. רפלקציות: חלק זה כולל שלושה מקרים המתארים את הפרספקטיבה של המורים שיישמו גישה זו.

הספר מציג פרספקטיבה ביקורתית על התרבות המקיימת את הפרקטיקה של שימוש בציונים. הוא חושף בעיות מובנות עם מערכת הציונים הנוכחית, כגון חוסר העקביות שלה (אינפלציה או דפלציה של ציונים) ומגבלותיה בשיקוף מהימן של הלמידה. בהתבסס על המחקר כמו גם על חוויותיהם האישיות מתארים המחברים כיצד ציונים מקדמים ביצועים אקדמיים במקום לקדם את הלמידה.

עוד טוענים המחברים שציונים יכולים לשמש ככלי לשליטה ובקרה על לומדים, המעודד אותם לעמוד בדרישות במקום להרחיב את הידע, המיומנויות או הערכים שלהם מתוך מוטיבציה פנימית. הם מדגישים את ההשלכות של שימוש בציונים על היושרה האקדמית של הלומדים. טענתם היא שתרבות המקדמת תשומת לב קיצונית להישגים יכולה לגרום לכך שלומדים מסוימים יבחרו בדרך הקצרה להשגת המטרה תוך התפשרות על תהליך הלמידה. נימוקים אלה משמשים כדי לערער על השימוש בציונים במערכת החינוך.

באמצעות שימוש בנרטיבים של המחברים, מפרט הטקסט כיצד ביטול ציונים מאפשר הטמעת שינויים בתוכנית הלימודים ובפדגוגיה. הספר חושף התמודדויות של מורים בהתאמת פרקטיקות ההוראה וההערכה שלהם לעיקרון של ביטול ציונים. כך, הם מתארים גישות חלופיות, כגון שימוש במערכת של עובר/נכשל, הערכה עצמית של הלומדים את הלמידה שלהם, מכתב שהמורה כותב לתלמיד אודות תהליך הלמידה שלו, תוכניות לימוד אישיות ופורטפוליו. נרטיבים אלה עשויים לעורר שיח בין מורים בקהילות למידה של צוותי הוראה.

שינוי תרבותי במוסד חינוך עשוי להיות תהליך איטי. לכן, יש ערך לנקודת המבט התהליכית שספר זה מציג ומתוך הכרה בכך שפרקטיקות של אי מתן ציון מעוצבות בהקשרים שונים, על ידי מורים ואנשי סגל בשלבים שונים של הקריירה שלהם.

ביטול ציונים עשוי להיות רעיון רדיקלי כשלעצמו, אך הספר מעביר מסר חשוב – היישום של הרעיון אינו נעשה בכפייה, אלא להפך. הדבר דורש שיתוף פעולה, משא ומתן והסכמה בין בעלי העניין העיקריים. ביטול ציונים אינו מטרה כשלעצמה, אלא הוא מייצג שינוי שמטרתו להועיל ולקדם את הלמידה של התלמידים. ביטול ציונים יאפשר לבתי ספר לתגמל את הלומדים בלמידה ולא באמצעות ציונים.

המאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא ציונים


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  חושבת שזה חשוב לבטל ציונים מה שחשוב בעיני שכל מי שלומד משהו זה לוקח אותו לאן שהוא רוצה וחושב וזה לא סוגר אותו או אותה במתמתיקה כמו בפסנתר צריך לעשות חזרות ופה אתה את כבר נמצאת בעשיה ובשמחה וגם אם התוצאות לא מידייות מאמינה שזה טוב בגלל שבסוף אנחנו בוכרים דברים שאנחנו אוהבים בלי לחץ החיים לא נגמרים לא בתכון ולא בעממי וגם את הבחינות הפסיכומטריות צריך לבטל מאמינה בנקיון וביושר הפנמי של האדם והתלמיד רק משם הוא יצמח ידע מי הוא והסקרנות שלו תגדל יאהב את עצמו ואת הסובבים אותו בבראות הגוף והנפש. ללמד יוגה פילוסופיה שיכתבו שירים וסיפורים ויעשו בשעור תרגילי נשמות שיכנס להם יותר חמצן שישמחו אני דיסלקטית לא מושלמת ולא אוהבת לנקד סליחה שבוע טוב

  פורסמה ב 24/07/2022 ע״י יהודית אנגלרד
  מה דעתך?
yyya