בחירת המורים במסלולי הקידום בהוראה היא הדרך להפיכת המורה למקצוען בפדגוגיה

שורק, צ' (2013). בחירת המורים במסלולי הקידום בהוראה היא הדרך להפיכת המורה למקצוען בפדגוגיה. בתוך הסתדרות המורים בישראל, אופק חדש: הצעד הבא (עמ' 36-35). תל אביב: הסתדרות המורים.

המורים במערכת החינוך, בתקופה שקדמה ל"אופק חדש", התקדמו בעיקר לפי ותק, ושכרם עלה מכוח ההשתלמויות. "הצעד הקובע", הבסיס הרעיוני של "אופק חדש", ראה בהשתלמויות ובפיתוח מקצועי תוך כדי עבודה בסיס לקידום אישי-מקצועי של המורה. אין תחליף ללמידה ולהתפתחות תוך כדי עבודה רפלקטיבית – עבודה המלווה בחשיבה שיטתית על אודותיה.

מכאן החשיבות העצומה של מסלולי קידום למורים – כבסיס להתפתחות המקצועית וכבסיס לקידום בשכר. מסלולי הקידום המוצעים נשענים על ההנחה שקידום מקצועי אמור להתמקד בשלושה ערוצים במקביל: התמחות במקצועות הדעת שהמורה מלמד; התמחות בדרכי הוראה; התפתחות אישית שמעשירה את עולמו של המורה-המחנך.

מסלול ההתמחות האישית מציע לחלק מסוים מהמורים (הרוצים והיכולים) להתמחות גם בתחום חינוכי מסוים, כגון הערכה, הערכה חלופית, שילוב מחשב בהוראה, הוראת מקצוע, הוראה פרטנית, ליווי מורים חדשים וקליטתם; ולמלא תפקיד באותו תחום בבתי הספר שלהם. מורים אלה יחליפו את המדריכים, המנחים והמפקחים ש"נוחתים" על בית הספר מבחוץ ומחלישים את האוטונומיה שלו.

הרעיון הוא להעצים את היכולות החינוכיות של בית הספר ולבסס אותו על כוחות פנימיים. תוך כדי כך תקטן התלות של בית הספר ברשויות החינוך השונות, שיבטיחו קביעת מדיניות, קביעת מטרות החינוך ותקצוב מלא של כל הצרכים.

ההשתלמויות יהיו חלק מ-36 שעות משרתו של המורה. הפעילות תיעשה על ידי שלושה גורמים שותפים, שישלימו אלה את אלה ויהיו מוכרים כאחד לתהליך ההתפתחות המקצועית ומסלולי הקידום. שלושת הגורמים (מרכזי פסג"ה, מכללות חינוך והסתדרות המורים) יפעלו על פי אותן אמות מידה.

עיקרון חשוב שהתכנית מבקשת לחזק הוא יכולת הבחירה של המורה כמקצוען, שהרי אי אפשר לפתח מקצוענים אוטונומיים שההחלטות על התפתחותם נתונות בידי גורמים מבחוץ. התכנית הכוללת מציעה מסלול התמחות במינהל החינוך להכשרת מרכזים, סגנים ומנהלים.

עלינו להעצים את האוטונומיה של המורים, ככל שהם מתקדמים במסלולי הקידום באמצעות מתן אוטונומיה – לאפשר להם לבחור בין מסלולי קידום ברמות הגבוהות, לשתף אותם בבניית מסלולי הקידום, ולהניע אותם לבחור ולעצב מסלולי קידום לא (רק) מטעם של שיפור בשכר, אלא (בעיקר) מהטעם של רצון להשתתף בהנהגת בית הספר וקידומו.

ראה גם :  תכנית אופק חדש - הצעד הבא ( 2013)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya