בחינת תהליך ה-PRIME – תהליך לגישור מחדש של מועמדים להכשרת מורים שזוהו כבעלי קושי לסיים את תכנית ההכשרה

מאת: GENA RILEY

RILEY GENA, NOTAR CHARLES, OWENS LYNETTA, HARPER CYNTHIA. " PRIME - A Process for Remediating Identified Marginal Education Candidates Revisited". Education, Spring 2011, Vol. 131 Issue 3, p680-683, 4p.


המאמר עוקב אחר ההיסטוריה של תהליך PRIME - A Process for Remediating Identified Marginal Education Candidates משנת 1996. הפילוסופיה של התהליך לא השתנתה מאז תחילתה של המערכת. הפרוצדורה מזהה פרטים שעשויים להיות בסיכון להשלמה מוצלחת של פרחי ההוראה בתכניות ההכשרה או שעשויים לפתח תכונות אופי העשויות להוביל לנשירה מהירה ממקצוע ההוראה. המודל מספק מערכת תמיכה כדי לסייע להם בקבלת החלטות ובמעבר מהאוניברסיטה לעולם העבודה בחינוך ובהוראה.
ה- College of Education and Professional Studies ב-JSU בנה את המסגרת הקונספטואלית שלו כ- Creative Decision Maker. רעיון זה נובע מאמונה נפוצה בתוך ה-College of Education and Professional Studies שמורים אפקטיביים וצוות מקצועי אחר של בית הספר מצוידים בידע, מיומנויות ונטיות ההכרחיים כדי לספק סביבת למידה יצרנית ועשירה עבור כל התלמידים שהם משרתים באמצעות הפרקטיקות היצירתיות של קבלת החלטות. זה מושג באמצעות פרקטיקות שיושמו על-ידי Creative Decision Maker , יישום המבוסס על ידע של סטנדרטים למתן הסמכה ועל תיאוריה ומחקר חינוכיים.

כדי להשיג יעד זה, המועמדים הראשונים עוברים הנחיה בתהליך של חמש רמות של התנסות הנעות ממסגרת של התנסות בהוראה בכיתה באוניברסיטה ועד להוראה בכיתה בבית הספר, כאשר כל התנסות משמשת כדי לחדד את המיומנויות שלהם לקבלת החלטות יצירתית לאורך הדרך.

התנסויות קליניות בהוראה

 מודל ההתנסויות הקליניות ועמיתו, תכנית ה-PRIME למועמדים, מבוססים על חמש רמות, המתוארות להלן:
רמה I – התנסויות קליניות-התמחות (Clinical Experiences-Practice)-הפעילויות נערכות בכיתות בקולג' החינוך והן מוצעות בקורסים של לימודים מקצועיים, בייחוד בקורסים של שיטות הוראה.
רמה II - התנסויות קליניות-התמחות (Clinical Experiences-Practice)- הפעילויות נערכות בקמפוס במסגרת של מעבדה.
רמה III- התנסויות קליניות-התמחות (Clinical Experiences-Practice)-הפעילויות נערכות בבתי הספר.
רמה IV- התנסויות קליניות-התמחות (Clinical Experiences-Practice)-הפעילויות ידועות לרוב כמתמחים בהוראה (student teaching).
רמה V- התנסויות קליניות-מעקב (Clinical Experiences-Follow up)-פעילויות המספקות תמיכה למורים בשנתם הראשונה והשנייה ולמפקחים עליהם.

ה- Clinical Experiences Assessment Prime Candidate Card, "הכרטיס הכחול" (Blue Card) הוא רשימה של התנהגויות ספציפיות ומיומנויות ביצוע, הקשורות להתנסויות הקליניות בהוראה .
משום שהדגש עבר לכיוון התנסות כוללת והרחק מההתנסויות הקליניות, ה"כרטיס הכחול" הוחלף
ב- CEPS Professional Dispositions Form.

תהליך ה-PRIME

תהליך רב מרכיבים ורב שנים לזיהוי Prime Candidates מתואר להלן:

מרכיב I – תיעוד ההיסטוריה של העמדות וההתנהגויות המקושרות לאנשים שנכשלים כמתמחים בהוראה (student teaching) ובשנת ההוראה הראשונה שלהם כך שהסטודנטים מודעים למעמדם במהלך ההתנסויות שלהם בבית הספר לחינוך ובמהלך שנת ההוראה הראשונה שלהם.

מרכיב II – לפקח בזהירות על מיומנויות "הכרטיס הכחול" (כלומר, אותן מיומנויות המקושרות לכל אחת מחמש הרמות של ההתנסויות הקליניות) ופיקוח על ממוצע הציונים לצורך פיתוח "תכניות להצלחה" ("Success Plans").

מרכיב III-מתן הזדמנויות לסטודנטים להתייחס לחולשות שלהם (לדוגמא, קבוצות תמיכה, ייעוץ פרטני והגשת עבודות נוספות בקורס).

מרכיב IV-דרישה ממועמדי PRIME לקבל אישור עבור שעות התמחות בהוראה, וקבלת תעודת סיום מצד צוות התמיכה (Support Team ).

מרכיב V – מתן תהליך הולם להרחקה מהכשרת מורים למועמדי תכנית ה-PRIME שאינם משתפים פעולה או שלא התקדמו במהלך התהליך באמצעות ועידה או מכתב.

פרוצדורות לזיהוי מועמדים לתוכנית הPRIME

הסטודנט/ית מזוהים כמועמדים לתכנית ה-PRIME אם הוא/היא:
קיבל אינדיקטור המורה על דאגה ב"כרטיס הכחול".

חברי צוות התמיכה
חברי צוות התמיכה בסטודנט עשויים לכלול אדם אחד לפחות מכל אחת מהקטגוריות הבאות:
1. פרופסור המלמד את הסטודנט במקצוע הראשי שלו או מנחה או יועץ המכיר את הסטודנט.
2. מתאם של המשרד להתנסויות קליניות ( Coordinator of the Office of Clinical Experiences ).
3. חבר בצוות היועצים של האוניברסיטה ממחלקת הייעוץ של הקולג'.
4. ראש המחלקה
5. חבר סגל מקורב

תהליך הגישור מחדש

התהליך של גישור מחדש משתנה מאדם לאדם ומזוהה במהלך הפגישה של הסטודנט עם צוות התמיכה שלו. בין הפעילויות נכללות הפעילויות הבאות:

1. מועמדי תכנית ה-PRIME חייבים להיות נוכחים בפגישה עם צוות התמיכה שלהם כדי להבהיר את תכנית הגישור מחדש (Remediation Plan). תכנית הגישור מחדש מפותחת במיוחד עבור הסטודנט ומשקפת את נטיות האופי הבלתי מקובלות שצוינו ב- CEPS Dispositions Form.

2. מעודדים את מועמדי תוכנית ה-PRIME לקחת את הקורס Strong-Campbell Interest Inventory ((Campbell&Hansen, 1985 ואת ( Keirsey Temperament Sorter (Keirsey, 1978 במרכז הייעוץ של האוניברסיטה. התוצאות של ההשתתפות בשני הקורסים הללו נידונות בפגישה של צוות התמיכה כדי לייעץ לסטודנט/ית לגבי המזג שלו ולגבי העניין שלו במקצוע ההוראה.
3. מועמדי תוכנית ה-PRIME נפגשים עם צוות התמיכה שלהם לפני הכניסה לרמה הבאה של ההתנסות הקלינית כדי לקבוע את התאמתם להמשיך בתהליך של תכנית ה-PRIME.

סקר שנערך מצא כי רוב חברי הסגל התייחסו למועמדים ברמת הפרקטיקום וברמת ההתמחות והותירו מאחור את אותם מועמדים שכרגע התקבלו לתכנית .

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya