בהבניה מתמדת, סביבת למידה למורים

סביבת הלמידה למורים המוצעת בחוברת ובתקליטור "בהבניה מתמדת" מאפשרת להתוודע לנושא "הכוונה עצמית בלמידה" הן מההיבט התיאורטי והן מההיבט המעשי, על ידי צפייה במסמכים אותנטיים ובקטעי וידיאו שצולמו בבתי ספר. התקליטור כולל תשע יחידות תוכן המעוגנות בתחומים רחבים בנושא "הכוונה עצמית בלמידה". השימוש בחומרים המצויים בסביבת למידה זו מכוון את צוותי המורים בבתי הספר להכנסת שינוי מהותי בתרבות ההל"ה (הוראה-למידה הערכה) בכיתה, ובהיבט המערכתי - בתרבות הבית-ספרית כולה.

הכלי מורכב ממדריך למורה ומלומדה (תקליטור) שמטרתם – פיתוח קהילות למידה בנושא של הכוונה עצמית בלמידה. התקליטור כולל מאגר דוגמאות אותנטיות בתוך הקשר שלוקטו מבתי ספר הנמצאים בדרכם להשגת היעד של טיפוח הכוונה עצמית בלמידת התלמידים והמורים, חומר תיאורטי רלוונטי, רשימת מקורות להעמקה נוספת, כלים להערכת העשייה ושאלות לרפלקסיה. התקליטור מקושר לפורום  "בהבנייה מתמדת" וכן לפורום ההערכה והמשוב הבית ספרי שבמשרד החינוך.

יחידות הלימוד

יחידה 1: הכוונה עצמית בלמידה והרציונל לטיפוחה

יחידה 2: עקרונות ה-הל"ה (הוראה-למידה-הערכה) החלופית

יחידה 3: הנחות יסוד להתערבות המכוונת לטיפוח לומדים בעלי הכוונה עצמית

יחידה 4: יצירת חזון משותף (מצע בית ספרי) ותכנית לימודים בית-ספרית (תלב"ס)

יחידה 5: סביבת למידה המטפחת הכוונה עצמית

יחידה 6: שיח לימודי

יחידה 7: משוב והערכה בכיתה

יחידה 8: בית הספר כארגון לומד - מיקוד בלמידת המורים

יחידה 9: מאפייני התרבות הבית-ספרית המטפחת הכוונה עצמית בלמידה ובהוראה

להרחבה ולהעמקה בנושא

http://www.cet.ac.il/self-regulation/main.htm

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?