ב־2018 צפוי מחסור של אלפי מורים במערכת החינוך

המורים בישראל מזדקנים ונושרים ממערכת החינוך, ואם המגמה לא תשתנה - בעוד כמה שנים יחסרו למערכת אלפים מהם. כך עולה ממסמך חדש שחובר על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

אחד מממצאי המסמך מבוסס על תחזית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שלפיה ב־2018 צפוי במערכת החינוך מחסור של 7,669 מורים. עוד עולה מהנתונים כי גילם הממוצע של המורים למדעים בחטיבה העליונה עלה בכלל המגזרים.

לכתבה

ראה גם :
מערכת החינוך בישראל –סוגיות מרכזיות שנדונו בוועדת החינוך, התרבות והספורט

המחקר האחרון של מרכז המידע והמחקר של הכנסת
התאמה בין תחום ההכשרה לתחום , ההוראה של מורים , תמונת מצב

המחקר השל מרכז המידע והמחקר משנת 2008

למרות ההישגים: מחסור במורים למתמטיקה ומדעים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya