אתר התוכנית לטיפוח האוריינות בקריאה, במתמטיקה ובמדעים

התוכנית לטיפוח האוריינות בקריאה, במתמטיקה ובמדעים, פותחה במטרה לקדם ולשפר תהליכי הוראה, למידה והערכה. התכנית יושמה בשנת הלימודים תשס"ה בכל כיתות ט' בארץ ומופעלת בשנת תשס"ו גם בכיתה י', תוך יצירת רצף לימודי בין שלב חטיבת הביניים ללימודים בחטיבה העליונה. התוכנית לטיפוח האוריינות מותאמת הן לתוכניות הלימודים בכל אחד מהתחומים והן לסטנדרטים הבינלאומיים כפי שהוגדרו על ידי ארגון ה-OECD. 

אחד המחקרים הבינלאומיים הנערך ע"י ארגון ה-OECD הוא מחקר PISA המתקיים אחת לשלוש שנים. (ישראל תשתתף השנה במחקר (PISA 2006 המחקר בודק כיצד תלמידים בני 15 מיישמים את הידע ואת המיומנויות שלהם במשימות שרלוונטיות לתפקודם בחברה מודרנית. ייחודו של המחקר בכך שהוא בודק שלושה תחומים של אוריינות – קריאה, מתמטיקה ומדעים - שהם תחומי מפתח להשתלבות בחברה. מחקר PISA  שם דגש על אוריינות בהקשרים מגוונים – החל בהקשרים פורמאליים וכלה בהקשרים מחיי היומיום. במחקר נעשה שימוש בטקסטים אותנטיים, גישה התואמת את המגמות במדינות מתקדמות בעולם.
למרות שהנושאים האמורים מופיעים בתוכניות הלימודים, נראה שלא הושם בעבר די דגש על נושא האוריינות. הכוונה למשימות מרובות מלל, אינטגרטיביות, אותנטיות, הדורשות יכולת של יישום ידע. נושאים אלה יקבלו את ביטויים בשאלות אוריינות מדעית בבחינות הבגרות.

מטרת האתר של התוכנית הלאומית לאוריינות הוא לרכז את חומרי הלמידה ואת ההנחיות שיצאו בנוגע לחומרים אלה בכל אחד מהתחומים ולסייע בהטמעת האוריינות בקרב התלמידים.
באתר קישורים לחוזרי המפמ"ר השונים, ובשלב זה תוכניות לימודים, תכניות עבודה וחומרי לימוד למקצועות מתמטיקה, מדעים, ושפה עברית.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  שמי שיר-אל והנני מורה בבית ספר "חשמונאים" בבת יםאבקש להזמין את המדריך למורה של סדרת החוברותבנושא טיפוח הבנת הנקראלכיתות ז-יבבתודה שיר-אל050-9584845shirel714@nana10.co.il

  פורסמה ב 11/08/2009 ע״י שיר-אל

  שלום שיר-אלאנא פני לאנשי התכנית הלאומית לאוריינות שפרטיהם מופיעים בקישור הנ"ל.

  פורסמה ב 23/08/2009 ע״י פני ברסימנטוב
  מה דעתך?
yyya